Kwaliteitsindicatoren
Menu

Transitiekosten van stelselwijzigingen in de zorg

SiRM heeft in opdracht van het Ministerie van VWS een conceptueel model gemaakt om transitiekosten bij een stelselwijziging in de zorg in kaart te brengen. Ons rapport is onderdeel van het project ‘Zorgkeuzes in kaart’ waarmee het Centraal Planbureau een aantal beleidsvoorstellen van politieke partijen heeft doorgerekend.

De transitie van het ene naar het andere stelsel bestaat uit verschillende fases, waarvan het begin en het einde niet altijd even scherp zijn te onderscheiden. In het conceptuele kader maken we onderscheid tussen de volgende drie fasen in het transitieproces: verstoring van het evenwicht; transitie; naar een nieuw evenwicht toegerekend aan drie partijen: de Rijksoverheid; de zorgverzekeraar of inkoper van zorg; de zorgaanbieder.

Het transitieproces gaat gepaard met verschillende typen transitiekosten voor de drie betrokken partijen. Niet alle typen kosten zijn in alle drie fases van het transitieproces relevant. De volgende vier typen transitiekosten worden onderscheiden: lopende kosten; waardeoverdracht en –verandering; onzekerheid; gedragseffecten.

Het Ministerie van VWS heeft het rapport op 31 maart 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Geschreven door

Jan-Peter Heida
dr. Jan-Peter Heida
Partner
Vooral actief in Ziekenhuiszorg, Langdurige zorg en Eerstelijns zorg
Bekijk profiel
Rene Goudriaan
drs. René Goudriaan
Associate partner
Vooral actief in Langdurige zorg, Geestelijke gezondheidszorg en Kunst en cultuur
Bekijk profiel

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600