Kwaliteitsindicatoren
Menu

Studenten

Zoek je een organisatie waar je je scriptie kunt schrijven? Wil je aan de slag met een belangrijk maatschappelijk thema? Dan maken we graag kennis met je.

SiRM houdt zich bezig met diverse vraagstukken op het gebied van de gezondheidszorg. Gedurende je stage bij SiRM voer je een onderzoek uit dat geschikt is voor je scriptie. We nemen je volledig op in ons team en je krijgt zorgvuldige begeleiding van een eigen stagebegeleider. Soms vragen we je ook om mee te werken aan een echte opdracht. Zo ervaar je hoe het is om in de praktijk aan projecten te werken. Dat is leuk en leerzaam.

Gerenommeerd adviesbureau

SiRM is een gerenommeerd Nederlands adviesbureau op het gebied van gereguleerde markten. We zijn ambitieus en we groeien. Ons team bestaat uit een mix van senior, medior en junior consultants. We hebben verschillende achtergronden zoals in de wiskunde, natuurkunde, neurowetenschappen, civiele techniek, bedrijfskunde, econometrie of (gezondheids)economie. Het is belangrijk dat er een klik is tussen jou en de leden van ons SiRM-team.

Strategisch advies

SiRM is actief op gereguleerde markten, vooral in de zorgsector. Wat we op dat gebied doen, kun je uitgebreid lezen op deze website. De zorg is een gereguleerde markt waar op dit moment veel verandert. Het is bijna dagelijks in het nieuws. Wij helpen bij het in goede banen leiden van uitdagingen waar partijen in de zorg mee te maken hebben. Dat doen we met strategische adviezen en economisch onderzoek zodat onze opdrachtgevers hun strategie of beleid optimaal kunnen vormgeven.

Wat we van je vragen

Om je bij SiRM op je plek te voelen, moet je wel wat in huis hebben.

  • Je volgt een economische of bèta-gerelateerde academische opleiding.
  • Je hebt een nieuwsgierige en analytische persoonlijkheid.
  • Je weet snel tot de kern van een complex probleem door te dringen.
  • Je bent zakelijk en staat met beide benen op de grond.
  • Je bent communicatief vaardig en gepast assertief.
  • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Scriptieonderwerpen

SiRM biedt je de mogelijkheid om met je stageonderzoek en je scriptie aan te haken bij drie onderzoeken waarmee wij bezig zijn.

Onderzoek naar kwaliteitsindicatoren

SiRM heeft een uitgebreide database met prestatie-indicatoren op grond waarvan de kwaliteit van ziekenhuizen kan worden beoordeeld. Deze indicatoren zijn gebaseerd op ziekenhuisgegevens van de laatste vijf jaar. Binnen dit aandachtsgebied kun je bijvoorbeeld werken aan een van volgende onderwerpen.

  • Het verbeteren van de prestatie-indicatoren van ziekenhuizen.
  • Het gebruik van prestatie-indicatoren bij de zorginkoop.
  • Het onderzoeken van de relatie te tussen de kwaliteit en de kosten van de geleverde zorg.

Regionale kostenvariatie

Bij dit onderzoek worden de verschillen in zorgconsumptie per regio in kaart gebracht. De centrale vraag is of de samenstelling van de bevolking in de regio hierbij een rol speelt en zo ja hoe.

Wet maatschappelijke ondersteuning en Zorgverzekeringswet

Door de overheveling van zorg vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en naar de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn nieuwe belemmeringen ontstaan in de zorgverlening. Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zodat een goede basis voor voorzieningen blijft bestaan, zowel binnen de Wmo als binnen de Zvw en de Wlz.

Zelf een onderwerp kiezen

Je kunt ook zelf een onderzoeksonderwerp aandragen om aan te werken. Wij kijken dan graag of het onderzoek past bij SiRM en of het naar ons idee voldoende kans van slagen heeft.

We willen je graag ontmoeten

Ben je geïnteresseerd in een afstudeerstage bij SiRM? Solliciteer dan direct via onderstaande link. Graag ontvangen we je motivatiebrief, CV en cijferlijsten van je middelbare school en universiteit. Schrijf daarnaast een plan voor het onderzoek dat je tijdens je afstudeerstage wilt doen. Maak je voorstel niet langer dan een pagina A4. Neem in je voorstel de volgende onderdelen op: inleiding, doelstelling, stappenplan, beoogd resultaat en een planning.

Als we denken dat er tussen jou en SiRM een match kan ontstaan dan nodigen we je uit voor een gesprek. Van te voren krijg je informatie over de onderwerpen die we met je willen bespreken. Wil je eerst meer weten? Bel of mail met onze officemanager Pam.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600