Kwaliteitsindicatoren
Menu

dr. Steef Baeten

Expert data & kwantitatieve analyses
Vooral actief in Ziekenhuiszorg en Farmaceutische zorg

“Om aan de belangrijke onderwerpen in de zorg te werken, moet je de context echt doorgronden. De degelijke en creatieve analyses die hiervoor vaak noodzakelijk zijn, maken het werken bij SiRM enorm interessant.”

Steef is senior consultant bij SiRM. Hij is gepromoveerd als gezondheidseconoom en werkt vanaf 2012 als consultant in de gezondheidszorg. De projecten van Steef hebben vaak een stevig kwantitatief karakter.

Na zijn studie beleid en management van de gezondheidszorg, afstudeerrichtingen health services research en health economics, deed Steef promotieonderzoek bij de Erasmus Universiteit. Zijn onderzoek focuste op de empirische meting van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Na de afronding van zijn promotieonderzoek werkte Steef als research consultant bij Pharmerit. Zijn werkzaamheden bestonden daar onder andere uit het ontwikkelen kosteneffectiviteitsmodellen, preferentiestudies en uitkomstenonderzoek. Met de resultaten van deze onderzoeken adviseerde hij producenten over de economische meerwaarde van geneesmiddelen. Sinds 2015 werkt Steef bij SiRM. Hier heeft hij meerdere projecten uitgevoerd, waarbij het verzamelen, verwerken, analyseren en interpreteren van verschillende databronnen vaak centraal staat. Het doel is altijd om tot een betekenisvolle boodschap voor de klant te komen.

Voorbeelden van projectervaring

  • Verschillende projecten ter ondersteuning van onderhandelingen tussen ziekenhuizen en/of verzekeraars op basis van registratiedata.
  • Onderzoek naar een alternatieve productmarktafbakening van de ziekenhuiszorg ter ondersteuning van de uitvoering van de Mededingingswet op basis van de DIS.
  • Ontwikkeling van een simulatiemodel voor de bepaling van de optimale schaal van IAT-zorg in Nederland.
  • Meerjarige economische evaluatie van een zorgprogramma aan de hand van declaratiedata van verzekeraars en gegevens van de zorgaanbieder.
  • Ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de nieuwe set zorgstandaarden in de GGz.

Publicaties van dr. Steef Baeten

Publicatie 12 januari 2019
Vergrijzing vraagt om creativiteit
Door dr. Susanne Lucieer, dr. Steef Baeten, ir. Saskia van der Erf
In opdracht van Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) heeft SiRM vraag- en aanbodontwikkelingen in de spoedzorgketen in kaart gebracht. Uit de analyse van SiRM blijkt dat in 2023 zowel in de huisartsenspoedzorg, als de ambulancezorg en de acute ziekenhuiszorg, een tekort aan personeel zal optreden. Ketenpartners verwachten het tekort in de komende jaren niet te kunnen invullen. Zij zullen de productiviteit van de keten moeten verhogen en hun personeel slimmer in moeten zetten.
Kwaliteit
Acute zorg
Eerstelijns zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 11 oktober 2018
Mededingingsprobleem geldt niet voor elk type ziekenhuiszorg
Door dr. Jan-Peter Heida, dr. Steef Baeten
Bij verweven, niet-complexe ziekenhuiszorg kan toezicht op de marktconcentratie strenger zijn dan in andere marktsegmenten. Bij complexe ziekenhuiszorg kan een verdere concentratie van de markt juist wenselijk zijn. Dit is in het kort onze conclusie.
Contractering
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 26 september 2018
Benut potentieel - Evaluatie programma DO 2006 - 2017
Door ir. Jolien de Haas, dr. Steef Baeten, ir. Saskia van der Erf
Het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) financiert sinds 1999 onderzoek dat kennis over doelmatigheid in de curatieve zorg oplevert. VWS verzocht ZonMw bij de opdrachtverlening van DO 19-21 het programma te laten evalueren op zowel het proces als de impact van het programma. ZonMw heeft daarvoor een externe evaluatiecommissie ingesteld. De commissie heeft SiRM gevraagd om hen bij de evaluatie te ondersteunen.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Eerstelijns zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Langdurige zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 18 juni 2017
Concentratie van IAT-zorg in Nederland
Door dr. Steef Baeten, ir. Jolien de Haas, dr. Jan-Peter Heida
In samenwerking met de NFU en medisch specialisten van zeven UMC’s heeft SiRM een simulatiemodel gebouwd dat de gevolgen van verschillende concentraties van IAT-zorg in kaart brengt. De studie toont aan dat uitbreiding van het huidige IAT-aanbod niet leidt tot meer gezondheidswinst.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 22 februari 2017
Kwaliteitsindicatoren klinieken Elsevier
Door dr. Jan-Peter Heida, dr. Steef Baeten
SiRM heeft voor Elsevier de kwaliteitsindicatoren van klinieken die de Inspectie voor de Gezondheidszorg verzamelt, in kaart gebracht. Hiermee is voor het eerste inzicht gegeven in de prestatie van klinieken – voor zover die indicatoren hebben aangeleverd.
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 30 januari 2017
Afbakening productmarkt ziekenhuiszorg
Door dr. Jan-Peter Heida, dr. Steef Baeten
In opdracht van de ACM hebben Twynstra Gudde (TG) en SiRM deelmarkten van de ziekenhuiszorg onderzocht. Dit onderzoek gebruikt de ACM onder meer om te bepalen hoe zij ziekenhuisfusies en marktconcentraties moet beoordelen.
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Bekijk al onze publicaties

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600