Kwaliteitsindicatoren
Menu

dr. Susanne Lucieer

Senior consultant
Vooral actief in Eerstelijns zorg en Ziekenhuiszorg
Susanne Lucieer

“De zorg is een ongelofelijk fascinerende sector. Het idee dat ik daar deel van uit mag maken en deze sector kan helpen verbeteren, geeft mij enorm veel energie.”

Susanne heeft ervaring in diverse sectoren in de zorg, zowel als consultant, onderzoeker en interim manager. Hierdoor is het voor haar mogelijk om een brug te slaan tussen beleid en praktijk. Haar passie ligt in het ontrafelen van complexe vraagstukken en het samenbrengen van mensen en belangen.

Vanuit haar positie als consultant bij SiRM, en daarvoor bij VvAA voor Zorgondernemingen, heeft Susanne veel ervaring met het begeleiden van vakgroepen, MSB’s en eerstelijnscentra bij het uitwerken van strategieën en businesscases, (financiële) fusies en dissociaties, en met het opzetten van nieuwe zorgcentra. Zij heeft diverse projecten geleid waarin de belangen van verschillende partijen samenkomen en waar beleid geïmplementeerd moet worden op de werkvloer.

Susanne heeft een achtergrond in Gezondheidswetenschappen (Geestelijke Gezondheidskunde) en International Business. Daarna is zij gepromoveerd aan het Institute of Medical Educational Research Rotterdam van het Erasmus MC. Haar onderzoek richtte zich op de selectie van geneeskundestudenten en Artsen In Opleiding tot Specialist (AIOS).

Voorbeelden van projectervaring

  • Begeleiding MSB’s en vakgroepen. Susanne heeft diverse MSB’s en vakgroepen begeleid bij fusies en dissociaties, strategische en financiële vraagstukken en bij de uitwerking van businesscases.
  • Begeleiding geïntegreerd eerstelijnscentrum. Susanne heeft een geïntegreerd eerstelijnscentrum begeleid in de opstartfase en bij de doorontwikkeling. Ze heeft hiervoor subsidieaanvragen en -verantwoording geschreven en als interim praktijkmanager in het centrum gewerkt.
  • Verdieping Model melding verwarde personen. In opdracht van het Ministerie van VWS heeft SiRM het model melding verder vorm gegeven bij politie en ambulance. We hebben in dit project advies gegeven aan de meldkamers (112 politie en ambulance en aan het niet-acute nummer van politie) en politie ter plaatse over de omgang met meldingen van en over personen met verward gedrag. Susanne heeft dit project in twee van de vier regio’s geleid en advies uitgebracht aan de Landelijke eenheid politie en Ambulancezorg Nederland.
  • Evaluatie betaaltitels Organisatie en Infrastructuur. In opdracht van InEen, de LHV, de NZa, het Ministerie van VWS en ZN heeft SiRM de invoering van de nieuwe betaaltitels voor Organisatie en Infrastructuur in de eerstelijn onderzocht. Susanne leidde dit project en fungeerde als aanspreekpunt vanuit SiRM naar de verschillende partijen.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600