Kwaliteitsindicatoren
Menu

dr. Drian van der Woude

“SiRM biedt voor mij de ideale omgeving om vanuit mijn achtergrond met grondige analyses en goed gecommuniceerde oplossingen bij te dragen aan een samenleving die klaar is voor de uitdagingen van morgen.”

Drian heeft een achtergrond als theoretisch natuurkundige. Hij is gepromoveerd in de richting kosmologie. Tijdens zijn promotie kwam hij erachter vooral geïnspireerd te raken van de uitdaging ingewikkelde materie te vertalen naar een aansprekend en begrijpelijk verhaal. Daarnaast heeft hij de ambitie iets wezenlijks toe te voegen aan de samenleving. Zijn achtergrond en ambitie maken dat hij zich bij SiRM met veel enthousiasme bezighoudt met grondige analyses en de communicatie van de resultaten. Zo hoopt hij echt een verschil te maken.

Ooit geïnspireerd door zijn grootvader en de boeken van Stephen Hawking, wist Drian al op jonge leeftijd dat hij later onderzoek wilde doen in de natuurkunde. Zijn promotie was dan ook dé manier om invulling te geven aan die wens en uit te vinden in hoeverre de wetenschap echt wat voor hem was. Hij ervaarde echter dat zijn interesse, meer dan in het onderzoek zelf, lag in de vertaalslag van complex onderzoek naar een begrijpelijk verhaal voor een breder publiek. Bovendien zocht hij naar meer directe maatschappelijke relevantie. Dit maakte de overstap naar SiRM een logische en prikkelende keuze. Hier draagt hij, door grondige analyses en met goed gecommuniceerde oplossingen, bij aan een samenleving die klaar is voor de uitdagingen van morgen.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

ir. Saskia van der Erf (partner)
+31 6 31 95 94 86 saskia.vandererf@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht

info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600