Kwaliteitsindicatoren
Menu

drs. Maarten Cozijnsen

Consultant
Vooral actief in Farmaceutische zorg en Ziekenhuiszorg
Maarten Cozijnsen

“Als arts werkend in consultancy streef ik ernaar om het zorgstelsel zo vorm te geven dat goede zorgverlening gestimuleerd wordt. Ik ondersteun partijen graag bij het ontwikkelen van een toekomstgerichte strategie en het zoeken naar een goede positionering binnen het zorgstelsel.”

Maarten is sinds juli 2017 werkzaam als consultant bij SiRM. Daarvoor was hij werkzaam als promovendus in het Erasmus MC bij de afdeling kindergeneeskunde, maag-darm-lever. Bij SiRM werkt hij aan projecten die liggen op het raakvlak tussen de organisatie van de zorg en zorgverlening.

Maarten heeft geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna is hij gaan werken als promovendus in het Erasmus Medisch Centrum bij de afdeling kindergeneeskunde. In zijn onderzoek lag de focus op het optimaliseren van de behandeling van kinderen met een chronische darmontsteking, voornamelijk omtrent het gebruik van biologische medicijnen. In deze functie werkte hij tevens als project manager van een internationaal multicenter onderzoek. In dit onderzoek werden de voor- en nadelen van twee verschillende behandelstrategieën met elkaar vergeleken. Zijn achtergrond als arts en onderzoeker stelt hem in staat de link te leggen tussen de organisatie van zorg en de primaire zorgprocessen.

Voorbeelden van projectervaring

  • Toekomstvisie farmaceutische zorg. Wij ondersteunden bij het uitwerken van de toekomstvisie van de KNMP voor farmaceutische zorg, met als doel om meer nadruk te leggen op patiëntgericht werken en versterking van de netwerkfunctie van apotheken. Hierbij wordt ook een verandering van de bekostiging van openbare apotheken overwogen. Wij rekenden daarom verschillende bekostigingsscenario’s door, om zo te kunnen komen tot een doelmatig en door de sector gedragen bekostigingsvoorstel.
  • Zorgcoördinatie in de spoedzorgketen. In opdracht van de vijf Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Oost-Nederland heeft SiRM een advies opgesteld over zorgcoördinatie in de spoedzorgketen. In ‘Zorgcoördinatie in de spoedzorgketen’ zetten we de uitdagingen in de spoedzorgketen uiteen en beargumenteren we dat zorgcoördinatie hiervoor oplossingen kan bieden. We beschrijven daarnaast het kruispunt waarop de ambulancezorg sector zich op dit moment bevindt.
  • Activity Based Costing. Wij brachten personele activiteiten en kosten in kaart voor een subdivisie van een ziekenhuis. Door zicht op de activiteiten van zorgverleners, konden strategische keuzes gemaakt worden omtrent de organisatie van de subdivisie.
  • Beste ziekenhuizen (Elsevier). Wij verzorgen de analyses die ten grondslag liggen aan de jaarlijkse rapportage van de ‘Beste ziekenhuizen’ door Elsevier. Hiertoe verzamelen wij de gepubliceerde resultaten van ziekenhuizen op de kwaliteitsindicatoren en wachttijden. Deze gegevens ordenen en analyseren wij, leidend tot de jaarlijks gepubliceerde resultaten.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600