Kwaliteitsindicatoren
Menu

drs. Maarten Cozijnsen

Consultant
Vooral actief in Farmaceutische zorg en Ziekenhuiszorg
Maarten Cozijnsen

“Als arts werkend in consultancy streef ik ernaar om het zorgstelsel zo vorm te geven dat goede zorgverlening gestimuleerd wordt. Ik ondersteun partijen graag bij het ontwikkelen van een toekomstgerichte strategie en het zoeken naar een goede positionering binnen het zorgstelsel.”

Maarten is sinds juli 2017 werkzaam als consultant bij SiRM. Daarvoor was hij werkzaam als promovendus in het Erasmus MC bij de afdeling kindergeneeskunde, maag-darm-lever. Bij SiRM werkt hij aan projecten die liggen op het raakvlak tussen de organisatie van de zorg en zorgverlening.

Maarten heeft geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna is hij gaan werken als promovendus in het Erasmus Medisch Centrum bij de afdeling kindergeneeskunde. In zijn onderzoek lag de focus op het optimaliseren van de behandeling van kinderen met een chronische darmontsteking, voornamelijk omtrent het gebruik van biologische medicijnen. In deze functie werkte hij tevens als project manager van een internationaal multicenter onderzoek. In dit onderzoek werden de voor- en nadelen van twee verschillende behandelstrategieën met elkaar vergeleken. Zijn achtergrond als arts en onderzoeker stelt hem in staat de link te leggen tussen de organisatie van zorg en de primaire zorgprocessen.

Voorbeelden van projectervaring

  • Toekomstvisie farmaceutische zorg. Wij ondersteunden bij het uitwerken van de toekomstvisie van de KNMP voor farmaceutische zorg, met als doel om meer nadruk te leggen op patiëntgericht werken en versterking van de netwerkfunctie van apotheken. Hierbij wordt ook een verandering van de bekostiging van openbare apotheken overwogen. Wij rekenden daarom verschillende bekostigingsscenario’s door, om zo te kunnen komen tot een doelmatig en door de sector gedragen bekostigingsvoorstel.
  • Zorgcoördinatie in de spoedzorgketen. In opdracht van de vijf Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Oost-Nederland heeft SiRM een advies opgesteld over zorgcoördinatie in de spoedzorgketen. In ‘Zorgcoördinatie in de spoedzorgketen’ zetten we de uitdagingen in de spoedzorgketen uiteen en beargumenteren we dat zorgcoördinatie hiervoor oplossingen kan bieden. We beschrijven daarnaast het kruispunt waarop de ambulancezorg sector zich op dit moment bevindt.
  • Activity Based Costing. Wij brachten personele activiteiten en kosten in kaart voor een subdivisie van een ziekenhuis. Door zicht op de activiteiten van zorgverleners, konden strategische keuzes gemaakt worden omtrent de organisatie van de subdivisie.
  • Beste ziekenhuizen (Elsevier). Wij verzorgen de analyses die ten grondslag liggen aan de jaarlijkse rapportage van de ‘Beste ziekenhuizen’ door Elsevier. Hiertoe verzamelen wij de gepubliceerde resultaten van ziekenhuizen op de kwaliteitsindicatoren en wachttijden. Deze gegevens ordenen en analyseren wij, leidend tot de jaarlijks gepubliceerde resultaten.

Publicaties van

Publicatie 4 juli 2019
Op naar hoger hangend fruit - ex durante evaluatie geneesmiddelenvisie 2016-2018
Door drs. Maarten Cozijnsen, ir. Saskia van der Erf
SiRM constateert dat in de eerste drie jaar na publiceren van de geneesmiddelenvisie, het laag hangend fruit geplukt lijkt. De visie heeft geleid tot actiebereidheid bij veldpartijen en de druk richting de farmaceutische industrie vergroot. De prijzen van innovatieve geneesmiddelen zijn in bepaalde mate teruggedrongen en gepast gebruik staat op de agenda. Het is halverwege de beleidsperiode tijd voor het hoger hangend fruit: duurzame oplossingen voor maatschappelijk onaanvaardbare prijzen en bewerkstelligen van gepast gebruik van innovatieve geneesmiddelen. Daar horen aanvullende indicatoren bij om de effecten van de visie in 2022 te kunnen meten.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Farmaceutische zorg
Publicatie 31 mei 2019
Gebruik verschillende vormen van ondersteuning tijdens ggz-wachttijd
Door Geraline Boonzaaijer MSc, drs. Maarten Cozijnsen
In opdracht van de landelijke stuurgroep wachttijden heeft SiRM een plan van aanpak opgesteld voor het verbeteren van de ondersteuning van cliënten tijdens de wachttijd op een ggz-behandeling. Het bieden van wachttijdondersteuning kan voorkómen dat de situatie van de cliënt verslechtert en de motivatie voor een behandeling afneemt. Het plan van aanpak biedt concrete adviezen aan lokale, regionale en landelijke partijen om de wachttijdondersteuning te verbeteren.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 18 juni 2018
Zorgcoördinatie in de spoedzorgketen - de juiste zorg op de juiste plek
Door ir. Saskia van der Erf, drs. Maarten Cozijnsen
In opdracht van de vijf Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Oost-Nederland heeft SiRM een advies opgesteld over zorgcoördinatie in de spoedzorgketen. In ‘Zorgcoördinatie in de spoedzorgketen’ zetten we de uitdagingen in de spoedzorgketen uiteen en beargumenteren we dat zorgcoördinatie hiervoor oplossingen kan bieden. We beschrijven daarnaast het kruispunt waarop de ambulancezorg sector zich op dit moment bevindt.
Kwaliteit
Acute zorg
Publicatie 6 april 2018
Versterk zorgfunctie openbaar apothekers met patiëntgerichte bekostiging
Door dr. Jan-Peter Heida, drs. Maarten Cozijnsen
We raden de openbaar apothekers aan om, samen met de belangrijkste stakeholders, de mogelijkheden van patiëntgebonden bekostiging van farmaceutische zorg te verkennen. Daarmee kunnen apothekers meetbaar bijdragen aan een significante verbetering van de patiëntbeleving, verhoging van de gezondheidsuitkomsten en verlaging van de integrale zorgkosten per patiënt.
Financiering en bekostiging
Contractering
Regulering
Eerstelijns zorg
Farmaceutische zorg
Bekijk al onze publicaties

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600