Kwaliteitsindicatoren
Menu

drs. René Goudriaan

Associate partner
Vooral actief in Langdurige zorg, Geestelijke gezondheidszorg en Kunst en cultuur
Rene Goudriaan

“Mijn ervaring en grootste interesse ligt bij economisch advies en onderzoek in de zorgsector, de sector kunst en cultuur, en vraagstukken van economische regulering.”

Drs. René Goudriaan behaalde zijn doctoraalexamen econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is zelfstandig financieel-economisch adviseur geweest en was eerder verbonden aan het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

René was een van de oprichters van onderzoeksbureau APE Public Economics, waarvan hij tot 1 juli 2014 partner/directeur was. Sinds die datum is René associate partner van SiRM.

Vanaf 1980 heeft René een groot aantal projecten uitgevoerd voor ministeries, publieke en gesubsidieerde instellingen, toezichthouders, brancheorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven. Hij publiceert regelmatig over gezondheidseconomie, econometrie, openbare financiën en kunsteconomie.

René is sinds 1995 betrokken bij de risicoverevening in de Zorgverzekeringswet en voorheen de Ziekenfondswet. Hij heeft in dat kader onder meer het risicovereveningsmodel voor de geneeskundige GGZ ontwikkeld. René veel ervaring met economisch advies en onderzoek in de zorgsector, de sector kunst en cultuur, en vraagstukken van economische regulering.

Publicaties van drs. René Goudriaan

Publicatie 22 juni 2018
Effecten van de verhoging van het lage BTW tarief in de cultuursector
Door drs. René Goudriaan
In het regeerakkoord is afgesproken het lage BTW-tarief te verhogen van 6% naar 9%. SiRM rekende door wat de impact daarvan is op bezoekersaantallen en omzet van culturele instellingen.
Financiering en bekostiging
Kunst en cultuur
Publicatie 18 december 2015
Museumcijfers 2014
Door drs. René Goudriaan
De Museumvereniging brengt jaarlijks de publicatie Museumcijfers uit. Dit jaar heeft SiRM daaraan een bijdrage geleverd in de vorm van een analyse van de belangrijkste trends en een verdiepingsslag waarin zowel aandacht wordt geschonken aan de sterk uiteenlopende ontwikkelingen bij grote, middelgrote en kleine musea als aan de effecten van overheidsbezuinigingen.
Financiering en bekostiging
Kunst en cultuur
Publicatie 14 november 2015
Kunstenaarshonoraria in de praktijk
Door Geraline Boonzaaijer MSc, drs. René Goudriaan
Kunstenaarshonoraria zijn zowel voor kunstenaars als kunstinstellingen vaak sluitpost op de begroting. In vervolg op het inventariserend onderzoek kunstenaarshonoraria in Nederland hebben de onderzoeksbureaus SiRM en PPMC het contractproces tussen kunstenaars en kunstinstellingen bij zeven tentoonstellingen geanalyseerd om ‘best practices’ te onderkennen en aanbevelingen te kunnen doen aan kunstenaars, musea en presentatie-instellingen.
Financiering en bekostiging
Kunst en cultuur
Publicatie 8 april 2015
Transitiekosten van stelselwijzigingen in de zorg
Door dr. Jan-Peter Heida, drs. René Goudriaan
SiRM heeft in opdracht van het Ministerie van VWS een conceptueel model gemaakt om transitiekosten bij een stelselwijziging in de zorg in kaart te brengen. Ons rapport is onderdeel van het project ‘Zorgkeuzes in kaart’ waarmee het Centraal Planbureau een aantal beleidsvoorstellen van politieke partijen heeft doorgerekend.
Financiering en bekostiging
Regulering
Eerstelijns zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Langdurige zorg
Ziekenhuiszorg
Bekijk al onze publicaties

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600