Kwaliteitsindicatoren
Menu

Jolien de Haas

Consultant
Vooral actief in Ziekenhuiszorg en Acute zorg

“Bij SiRM kan ik meer doen dan alleen mijn analytische vaardigheden toepassen en dat ook nog op maatschappelijk relevante vraagstukken.”

Jolien heeft Technische Wiskunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Tijdens haar studie heeft ze de statistiek track gekozen en heeft ze zich geïnteresseerd in de zorgsector door middel van het analyseren van survivaldata. Omdat ze van afwisseling houdt en graag meer wilt doen dan alleen de kwantitatieve analyses is ze bij SiRM terecht gekomen.

Jolien heeft Technische wiskunde gestudeerd aan de Technische Universiteit in Delft. Tijdens haar studie heeft ze de statistiek track gekozen en heeft ze zich geïnteresseerd in de zorgsector door middel van het analyseren van survivaldata. Ook kwam ze er tijdens haar studie achter dat ze het vooral leuk vond om haar kennis toe te passen in de praktijk. Ze heeft haar afstuderen gedaan bij het Leids Universitair Medisch Centrum, waar ze een model heeft onderzocht en heeft toegepast op een dataset over dialyse patiënten. Na het afronden van haar thesis is ze bij SiRM gaan werken als consultant. Als consultant bij SiRM kan ze haar analytische denkvermogen combineren met kwalitatieve analyses.

Voorbeelden van projectervaring

  • AZN-onderzoek oorzaken toename spoedinzetten. In opdracht van AZN heeft SiRM onderzoek gedaan naar de rol van triagesystemen bij de recente toename van spoedinzetten. Voor het onderzoek heeft SiRM eerst een kwalitatieve en vervolgens een kwantitatieve analyse uitgevoerd. Jolien werkte mee aan beide analyses. Voor de kwantitatieve analyse heeft Jolien bij acht regio’s meldings-, rit- en triagegegevens uitgevraagd voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Vervolgens heeft ze al deze gegeven opgeschoond, gekoppeld en geanalyseerd. Ook zijn de resultaten steeds getoetst met een projectgroep waarin iedere regio was vertegenwoordigd.
  • Optimale concentratie van IAT-zorg in Nederland. In opdracht van het NFU-bestuur heeft een werkgroep van de NFU de implicaties van keuzes met betrekking tot het aantal IAT-centra en de spreiding over Nederland inzichtelijk gemaakt. De werkgroep werd ondersteund door SiRM. Aan de hand van de informatie die in de werkgroep werd verschaft heeft SiRM een simulatiemodel gemaakt waarin een aantal scenario’s met verschillende concentraties van IAT-zorg in Nederland zijn doorgerekend. Het rapport is gebruikt bij het advies van het Zorginstituut aan de minister van VWS betreffende de inrichting van de IAT-zorg in Nederland.
  • Elsevier Weekblad – De beste ziekenhuizen. Sinds 2010 voert SiRM voor Elsevier Weekblad analyses uit om alle publiek beschikbare kwaliteitsindicatoren over ziekenhuizen te ordenen, selecteren en te verwerken. Hiermee heeft Elsevier haar jaarlijkse onderzoek naar de prestaties van ziekenhuizen succesvol vernieuwd. Jolien voert deze analyse sinds 2017 uit.
  • Evalueren doelmatigheidsprogramma ZonMw. In opdracht van VWS evalueert SiRM het doelmatigheidsprogramma van ZonMw. Jolien werkte mee aan het maken van een economisch model om de opbrengsten in kaart te brengen. Daarnaast heeft ze ook de wetenschappelijke opbrengsten in kaart gebracht, onder andere doormiddel van een webenquête uit te zetten onder de projectleiders.
  • Tariefregulering warmtenetten. SiRM heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar verschillende manieren van tariefregulering van warmtenetten om de (klein)verbruiker te beschermen. Warmtenetten zijn een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Ze kennen veel karakteristieken van een monopolie. Voor dit project heeft Jolien onderzoek gedaan naar hoe de tariefregulering van warmtenetten geregeld kan worden, hiervoor heeft ze onder andere interviews gehouden met warmtebedrijven en andere stakeholders.

Publicaties van

Publicatie 23 november 2020
Elsevier Weekblad "De beste ziekenhuizen 2020"
Door Jan-Peter Heida, Jolien de Haas
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 28 juli 2020
Concentratie van complexe ingrepen kan meer dan 200 sterftegevallen vermijden
Door Jan-Peter Heida, Jolien de Haas, Thijs Stoop
Kwaliteit
Contractering
Ziekenhuiszorg
Publicatie 4 februari 2020
Review voorstel tariefregulering warmtebedrijven
Door Jolien de Haas, Jan-Peter Heida
Regulering
Energie en gas
Publicatie 13 november 2019
Elsevier Weekblad "De beste ziekenhuizen" 2019
Door Jolien de Haas, Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 27 oktober 2019
Scenario's ouderenzorg in beeld - Sectorbeeld ouderenzorg naar 2030 en 2040
Door Jolien de Haas, Thijs Stoop, Jan-Peter Heida
Financiering en bekostiging
Contractering
Langdurige zorg
Publicatie 1 juli 2019
Warmtenet kun je niet als 'open' net beschouwen, zoals gemeenten doen
Door Jan-Peter Heida, Jolien de Haas
Regulering
Energie en gas
Publicatie 4 mei 2019
Triagesystemen geen oorzaak recente toename spoedinzetten
Door Jolien de Haas, Saskia van der Erf
Kwaliteit
Acute zorg
Publicatie 8 februari 2019
Tariefregulering voor kleinverbruikers van warmtenetten
Door Jan-Peter Heida, Jolien de Haas
Financiering en bekostiging
Regulering
Energie en gas
Publicatie 14 november 2018
Elsevier Weekblad "De beste ziekenhuizen 2018"
Door Jolien de Haas, Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 26 september 2018
Benut potentieel - Evaluatie programma DO 2006 - 2017
Door Jolien de Haas, Saskia van der Erf
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Eerstelijns zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Langdurige zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 19 april 2018
Klinieken vergeleken
Door Jan-Peter Heida, Jolien de Haas
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 20 maart 2018
Plan van aanpak 24/7 meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid in Oost-Veluwe
Door Geraline Boonzaaijer, Jolien de Haas, Saskia van der Erf
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 1 december 2017
Methode Elsevier Weekblad's 'De beste ziekenhuizen 2017'
Door Jan-Peter Heida, Jolien de Haas
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 18 juni 2017
Concentratie van IAT-zorg in Nederland
Door Jolien de Haas, Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Bekijk al onze publicaties

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600