Kwaliteitsindicatoren
Menu

ir. Jolien de Haas

Consultant
Vooral actief in Ziekenhuiszorg en Acute zorg

“Bij SiRM kan ik meer doen dan alleen mijn analytische vaardigheden toepassen en dat ook nog op maatschappelijk relevante vraagstukken.”

Jolien heeft Technische Wiskunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Tijdens haar studie heeft ze de statistiek track gekozen en heeft ze zich geïnteresseerd in de zorgsector door middel van het analyseren van survivaldata. Omdat ze van afwisseling houdt en graag meer wilt doen dan alleen de kwantitatieve analyses is ze bij SiRM terecht gekomen.

Jolien heeft Technische wiskunde gestudeerd aan de Technische Universiteit in Delft. Tijdens haar studie heeft ze de statistiek track gekozen en heeft ze zich geïnteresseerd in de zorgsector door middel van het analyseren van survivaldata. Ook kwam ze er tijdens haar studie achter dat ze het vooral leuk vond om haar kennis toe te passen in de praktijk. Ze heeft haar afstuderen gedaan bij het Leids Universitair Medisch Centrum, waar ze een model heeft onderzocht en heeft toegepast op een dataset over dialyse patiënten. Na het afronden van haar thesis is ze bij SiRM gaan werken als consultant. Als consultant bij SiRM kan ze haar analytische denkvermogen combineren met kwalitatieve analyses.

Voorbeelden van projectervaring

  • Optimale concentratie van IAT-zorg in Nederland. In opdracht van het NFU-bestuur heeft een werkgroep van de NFU de implicaties van keuzes met betrekking tot het aantal IAT-centra en de spreiding over Nederland inzichtelijk gemaakt. De werkgroep werd ondersteund door SiRM. Aan de hand van de informatie die in de werkgroep werd verschaft heeft SiRM een simulatiemodel gemaakt waarin een aantal scenario’s met verschillende concentraties van IAT-zorg in Nederland zijn doorgerekend.
  • Elsevier – kwaliteitsindicatoren ziekenhuiszorg. Sinds 2010 voert SiRM voor Elsevier analyses uit om alle publiek beschikbare kwaliteitsindicatoren over ziekenhuizen te ordenen, selecteren en te verwerken. Hiermee heeft Elsevier haar jaarlijkse onderzoek naar de prestaties van ziekenhuizen succesvol vernieuwd.
  • Ontwikkeling GGZ-indicatoren. Als vervolg van een eerder project waarin SiRM 9 kwaliteitsindicatoren voor de GGZ heeft samengesteld, worden nu een aantal van deze indicatoren verder uitgewerkt onder begeleiding van SiRM. In samenwerking met veldpartijen wordt een invulling aan deze indicatoren gegeven.

Publicaties van ir. Jolien de Haas

Publicatie 8 februari 2019
Tariefregulering voor kleinverbruikers van warmtenetten
Door dr. Jan-Peter Heida, ir. Jolien de Haas
De tariefstelling van warmtenetten gaat veranderen. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht SiRM hoe dat zou kunnen.
Financiering en bekostiging
Regulering
Energie en gas
Publicatie 14 november 2018
Elsevier Weekblad "De beste ziekenhuizen 2018"
Door ir. Jolien de Haas, dr. Jan-Peter Heida
SiRM ondersteunt Elsevier bij de berekeningen voor de publicatie 'De beste ziekenhuizen' op basis van 688 indicatoren die zijn vastgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland.
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 26 september 2018
Benut potentieel - Evaluatie programma DO 2006 - 2017
Door ir. Jolien de Haas, dr. Steef Baeten, ir. Saskia van der Erf
Het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) financiert sinds 1999 onderzoek dat kennis over doelmatigheid in de curatieve zorg oplevert. VWS verzocht ZonMw bij de opdrachtverlening van DO 19-21 het programma te laten evalueren op zowel het proces als de impact van het programma. ZonMw heeft daarvoor een externe evaluatiecommissie ingesteld. De commissie heeft SiRM gevraagd om hen bij de evaluatie te ondersteunen.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Eerstelijns zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Langdurige zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 19 april 2018
Klinieken vergeleken
Door dr. Jan-Peter Heida, ir. Jolien de Haas
Voor Elsevier Weekblad vergeleek SiRM de score van particuliere klinieken op basis van 251 indicatoren die zijn vastgesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Zorginstituut Nederland. Voor het onderzoek zijn twaalf verschillende behandelingen bekeken en hebben 231 klinieken een score gekregen.
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 20 maart 2018
Plan van aanpak 24/7 meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid in Oost-Veluwe
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Jolien de Haas, ir. Saskia van der Erf
SiRM heeft met cliënten en naasten, gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een plan van aanpak opgesteld voor een 24/7 advies- en meldpunt voor personen met een psychische kwetsbaarheid in Oost-Veluwe. Het doel van het 24/7 advies- en meldpunt is om in alle gevallen passende hulp te bieden aan personen met een psychische kwetsbaarheid. Het advies- en meldpunt leidt tot meer helderheid voor burgers en verwijzers en tot meer afstemming / samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio Oost-Veluwe.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 1 december 2017
Methode Elsevier Weekblad's 'De beste ziekenhuizen 2017'
Door dr. Jan-Peter Heida, ir. Jolien de Haas
SiRM ondersteunt Elsevier bij de berekeningen voor de publicatie 'De beste ziekenhuizen' op basis van 777 indicatoren die zijn vastgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland.
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 18 juni 2017
Concentratie van IAT-zorg in Nederland
Door dr. Steef Baeten, ir. Jolien de Haas, dr. Jan-Peter Heida
In samenwerking met de NFU en medisch specialisten van zeven UMC’s heeft SiRM een simulatiemodel gebouwd dat de gevolgen van verschillende concentraties van IAT-zorg in kaart brengt. De studie toont aan dat uitbreiding van het huidige IAT-aanbod niet leidt tot meer gezondheidswinst.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Bekijk al onze publicaties

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600