Kwaliteitsindicatoren
Menu

Jori Hoendervanger MSc

Consultant
Vooral actief in Ziekenhuiszorg en Geboortezorg

“Bij SiRM doe ik elke dag wat ik leuk vind, namelijk het oplossen van complexe puzzels. Ik zoek hiervoor naar de verbinding tussen de zorginhoudelijke vraagstukken en de onderliggende cijfermatige analyse.”

Jori Hoendervanger sinds april 2014 werkzaam als consultant bij SiRM. Ze heeft daarvoor Neuroscience gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Bij SiRM werkt ze aan projecten waar kwalitatieve vaardigheden worden gecombineerd met kwantitatieve vaardigheden.

Interdisciplinair werken is belangrijk voor Jori. Dit komt terug in haar studiekeuze en in de opdrachten die ze sinds april 2014 als consultant bij SiRM uitvoert.

Bij SiRM werkt Jori aan projecten waar kwalitatieve vaardigheden worden gecombineerd met kwantitatieve vaardigheden. In deze projecten zoekt Jori de verbinding tussen de zorginhoudelijke vraagstukken en de onderliggende cijfermatige analyse. Met haar werkzaamheden bij SiRM hoopt Jori een bijdrage te kunnen leveren om de gezondheidszorg zinnig en zuiniger in te richten.

Al vanaf het begin van haar studie is Jori geïnteresseerd in het verbinden van verschillende disciplines. Onderdeel van haar bachelor Bèta-Gamma was het intensief samenwerken met studenten van een ander vakgebied (elke student kiest bij Bèta-Gamma een hoofdrichting in het 2e jaar, Jori koos voor de richting psychobiologie). Zo heeft Jori gezamenlijk met een filosoof en een planoloog onderzocht op welke manier mannen en vrouwen zich oriënteren in een stedelijke omgeving. 

Ook in haar master Biomedical Sciences (Neuroscience: Psychopharmacology and Pathophysiology) lag de nadruk op interdisciplinair werken. Tijdens deze master leren studenten verschillende disciplines, zoals psychologie, biologie, farmacologie en informatica te combineren. Ze heeft haar afstudeerstage gedaan bij het Ministerie van Defensie; Militaire Geestelijke Gezondheid (MGGZ), waar ze fMRI onderzoek deed naar de effecten van medicatie op emotioneel geladen hersenactiviteit bij militairen met posttraumatische stress stoornis.

Voorbeelden van projectervaring

  • Ordening ambulancezorg. Expertadvies aan het Ministerie van VWS over de toekomst van de ambulancezorg in Nederland. SiRM gaf o.a. advies over welke partij de regie dient te nemen bij de selectie en contractering van de ambulancezorg aanbieders, welke soort aanbieders ambulancezorg leveren, in welke regio-indeling en wat de reikwijdte van het monopolie is.
  • Next level gezondheidszorg: hoe het beter en efficiënter kan. Onderzoek naar welke schotten er in de zorg zijn, de impact daarvan op betaalbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg in Nederland en hoe deze schotten opgeheven kunnen worden.
  • Verbeteren van melding voor personen met verward gedrag. Opstellen van een model melding om de triage/ inschatting van meldingen over personen met verward gedrag te verbeteren.
  • Integraal tarief geboortezorg. Het ondersteunen van een verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bij uitwerken van een integraal tarief voor de geboortezorg in de regio. 
  • Transparantie oncologische zorg. Vergelijkende analyses van verschillende umc’s in Nederland omtrent de overlevingscijfers van verschillende oncologische (long- en gynaecologisch) ingrepen.

Publicaties van Jori Hoendervanger MSc

Publicatie 21 juni 2018
Evaluatie betaaltitels O&I
Door dr. Susanne Lucieer, Jori Hoendervanger MSc, dr. Jan-Peter Heida
In opdracht van InEen, de LHV, de NZa, VWS en ZN, heeft SiRM onderzoek gedaan naar de werkbaarheid van, en ervaringen met, de nieuwe betaaltitels voor Organisatie en Infrastructuur (O&I) in de eerste lijn.
Financiering en bekostiging
Contractering
Eerstelijns zorg
Publicatie 1 december 2017
Verbeteren melding van personen met verward gedrag
Door Geraline Boonzaaijer MSc, Jori Hoendervanger MSc, ir. Saskia van der Erf
Samen met de betrokken patiënt- en familievertegenwoordigers, branche- en beroepsorganisaties heeft SiRM een 'Voorlopig model melding' opgesteld voor het verbeteren van meldingen van personen met verward gedrag die terechtkomen bij de politie en de ambulancezorg.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Acute zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 9 juni 2017
Ordening ambulancezorg 2020
Door ir. Saskia van der Erf, Jori Hoendervanger MSc, dr. Jan-Peter Heida
​Een nieuw kabinet dient snel een keuze te maken over de inrichting van de ambulancezorg omdat in 2020 de nieuwe Wet ambulancezorg (Waz) in moet gaan. Het ministerie van VWS heeft SiRM gevraagd een vergelijkende analyse uit te voeren van verschillende varianten voor ordening en financiering van de ambulancezorg vanaf 2020.
Kwaliteit
Mededinging
Regulering
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 11 april 2017
Eerste verkenning effecten hoofdlijnakkoorden
Door dr. Jan-Peter Heida, Jori Hoendervanger MSc, dr. Xander Koolman
SiRM, het Talma Instituut en de Celsus Academie hebben een eerste verkenning naar de effecten van de hoofdlijnakkoorden uitgevoerd onder bestuurders van zorgaanbieders. De verkenning is door VWS gepubliceerd.
Financiering en bekostiging
Contractering
Eerstelijns zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 12 december 2016
Next level gezondheidszorg: hoe het beter en efficiënter kan
Door Jori Hoendervanger MSc, dr. Jan-Peter Heida
De Nederlandse zorg kan verder verbeteren in kwaliteit en efficiëntie door de zorg minder langs schotten te organiseren. De zorg kent vele schotten waardoor de zorg niet altijd daar wordt geleverd waar dat voor de patiënt het beste is.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Eerstelijns zorg
Langdurige zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 18 april 2016
Marktordening ambulancezorg
Door Jori Hoendervanger MSc, dr. Jan-Peter Heida
SiRM heeft in opdracht van VWS onderzoek gedaan naar twee scenario’s voor de marktordening van ambulancezorg.
Financiering en bekostiging
Mededinging
Regulering
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 19 juni 2015
Transparantie oncologische zorg UMC's
Door ir. Saskia van der Erf, Jori Hoendervanger MSc
In opdracht van de NFU analyseerde SiRM de behandelresultaten van UMCs voor twee typen longkanker en vier typen gynaecologische kanker.
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 15 april 2015
Maatschappelijke Kosten Baten Afweging geboortezorg
Door Jori Hoendervanger MSc, ir. Saskia van der Erf, dr. Jan-Peter Heida
Over de inrichting van de geboortezorg in Nederland wordt een brede discussie gevoerd in de sector. De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) wil actief bijdragen aan deze discussie door onderbouwde argumenten aan te dragen voor het debat. De KNOV doet dit op verschillende manieren en heeft in dat kader SiRM gevraagd om een Maatschappelijke Kosten Baten Afweging (MKBA) te maken voor de geboortezorg in Nederland.
Kwaliteit
Geboortezorg
Bekijk al onze publicaties

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

ir. Saskia van der Erf (partner)
+31 6 31 95 94 86 saskia.vandererf@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht

info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600