Kwaliteitsindicatoren
Menu

Michelle Rijnen

Consultant
Vooral actief in de Geestelijke gezondheidszorg en 'Juiste zorg op de juiste plek'

“Ik vind graag een passende oplossing voor vraagstukken waar verschillende belangen en visies een rol spelen, zodat betrokken partijen dichter bij elkaar komen en vertrouwen krijgen samen de volgende stap te zetten.”

Michelle is gedreven om bij complexe vraagstukken verschillende belangen en visies bijeen te brengen in één gedragen, helder advies. Door partijen te verbinden en hen te ondersteunen bij het structureren van hun eigen kennis, draagt ze bij aan het zetten van de volgende stap.

Michelle studeerde biomedische wetenschappen aan de universiteit Utrecht. Het werk in een lab paste niet bij haar, maar processen onderzoeken en oplossingen verkennen wel. Tijdens haar master management & beleid en haar vervolgonderzoek aan de VU richtte ze zich op verschillende kwesties rondom maatschappelijk verantwoord innoveren in de zorg. De wens om meer directe impact van haar werk te zien, zorgde voor een overstap naar KWF kankerbestrijding. Daar hield Michelle zich bezig met het ontwikkelen van strategie die daadwerkelijk aansluit op de behoeften van patiënt en zorgprofessional. Vanaf april 2018 werkt Michelle als consultant bij SiRM.

Voorbeelden van projectervaring

  • In opdracht van vier grote beroepsverenigingen heeft Michelle de vraag en het aanbod in de psychologische en pedagogische zorg in kaart gebracht. De inventarisatie is een startpunt om met betrokken partijen te komen tot een transparante en duurzame beroepenstructuur in de psychologische en pedagogische zorg.
  • In het kader van afspraken in het hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg ontwikkelde Michelle versnellingsagenda’s voor de implementatie van zinvolle zorg voor vier aandoeningen. Deze versnellingsagenda’s beschrijven acties die partijen kunnen oppakken om de stap naar Juiste Zorg op de Juiste Plek te maken.
  • Om aan de nieuwe kwaliteitsnormen voor de acute psychiatrische zorg te voldoen, gaat een grote ggz-instelling aanpassingen in de organisatie doorvoeren. Michelle ondersteunt de instelling bij het ontwerpen van een nieuwe acute zorgorganisatie in nauwe samenspraak met de hulpverleners en medezeggenschapsorganen.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600