Kwaliteitsindicatoren
Menu

René Goudriaan

Partner Culture
Vooral actief in Langdurige zorg, Geestelijke gezondheidszorg en Kunst en cultuur
Rene Goudriaan

“Mijn ervaring en grootste interesse ligt bij economisch advies en onderzoek in de zorgsector, de sector kunst en cultuur, en vraagstukken van economische regulering.”

Drs. René Goudriaan behaalde zijn doctoraalexamen econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is zelfstandig financieel-economisch adviseur geweest en was eerder verbonden aan het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

René was een van de oprichters van onderzoeksbureau APE Public Economics, waarvan hij tot 1 juli 2014 partner/directeur was. Sinds die datum is René associate partner van SiRM.

Vanaf 1980 heeft René een groot aantal projecten uitgevoerd voor ministeries, publieke en gesubsidieerde instellingen, toezichthouders, brancheorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven. Hij publiceert regelmatig over gezondheidseconomie, econometrie, openbare financiën en kunsteconomie.

René is sinds 1995 betrokken bij de risicoverevening in de Zorgverzekeringswet en voorheen de Ziekenfondswet. Hij heeft in dat kader onder meer het risicovereveningsmodel voor de geneeskundige GGZ ontwikkeld. René veel ervaring met economisch advies en onderzoek in de zorgsector, de sector kunst en cultuur, en vraagstukken van economische regulering.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600