Kwaliteitsindicatoren
Menu

Onze diensten

Is uw organisatie actief in een gereguleerde markt, zoals de zorg, netwerksectoren of cultuur? En denkt u na over het aanscherpen van uw strategie? Of ontwikkelt u nieuw beleid? Dan kan SiRM u daarbij waardevolle ondersteuning bieden. SiRM richt zich op het leveren van zorgvuldig onderbouwde adviezen, die bestuurders en beleidsmakers in staat stellen om hun strategie te bepalen of nieuw beleid te ontwikkelen.

Markten waarin we actief zijn

Al ruim tien jaar voert SiRM opdrachten uit in gereguleerde markten.

Zorg. Het merendeel van onze opdrachtgevers is actief in de gezondheidszorg en het sociaal domein, zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeentes, het rijk, overheidsinstanties, brancheorganisaties en patiëntvertegenwoordigers.

Netwerksectoren. Daarnaast werken we voor opdrachtgevers in andere gereguleerde markten, zoals elektriciteit, gas, warmte en water, en ook volkshuisvesting.

Cultuur. We geven ook economisch advies aan de cultuursector waaronder musea, podiumkunsten en beeldende kunst.

Wilt u meer weten over wat wij doen op het terrein van andere gereguleerde markten dan de zorg? Klik dan hier of neem contact met ons op.

Onze aanpak

Het geven van strategisch advies is onze ‘core business’. Daarnaast doen we onderzoek en (beleids)evaluaties. We bieden ook gezamenlijke strategieontwikkeling. We begeleiden dan meerdere partijen om samen te komen tot een gedragen strategie of beleid. We maken hierbij gebruik van de Mutual Gains Approach, een aan Harvard University en Massachusetts Institute of Technology ontwikkelde benadering. We verdiepen ons daarvoor in de belangen van ieder van de partijen en zoeken samen naar wederzijds voordeel. Daarbij faciliteren en structureren we de discussie en denken ook inhoudelijk mee. Voorbeelden van de verschillende soort projecten vindt u onder ‘Projecten’.

We formuleren adviezen op basis van sectorkennis en expertise over bijvoorbeeld bekostiging, contractering of mededinging. Onze adviezen zijn gebaseerd op verschillende soorten analyses, die wij los of in combinatie voor u uitvoeren. We hebben uitgebreide ervaring met kwantitatieve, economische en conceptuele analyses.

Lees meer over onze analyses

Resultaten van ons werk

SiRM adviseert en onderzoekt. De resultaten van onze opdrachten presenteren wij in een rapport, presentatie of andere vorm van kennisoverdracht. We zijn pas tevreden als onze opdrachtgevers of andere betrokken partijen beslissingen kunnen nemen op basis van onze adviezen. Beslissingen die zorgen voor een betere aansluiting van de zorgmarkt bij de behoeften en wensen van de burger.

Vaak zijn de resultaten van ons werk publiekelijk beschikbaar, soms alleen voor de opdrachtgever. Rapporten en presentaties die we kunnen delen vindt u onder 'Publicaties'. Hier treft u ook artikelen in vakbladen, geschreven door de mensen van SiRM. Het gaat om onderwerpen waaraan wij graag bijdragen met onze kennis en ervaring. We hebben de publicaties ingedeeld naar thema's waarop SiRM expert is.

Kwaliteit Financiering en bekostiging Contractering Mededinging Regulering

Bekijk alle publicaties

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600