Diensten

SiRM is actief in alle zorgsectoren. Strategisch advies is onze ‘core business’. Daarnaast doen we onderzoek en evaluaties en bieden we gezamenlijke strategieontwikkeling. We hebben diepgaande kennis van de zorg en het stelsel. Dit combineren we met een sterke analytische insteek. Om de impact van onze adviezen te vergroten, verdiepen we ons bij elk project in de belangen van alle betrokkenen.

Sectoren waarin we werken

SiRM voert al ruim 15 jaar opdrachten uit in gereguleerde markten. De meeste van onze opdrachtgevers zijn actief in de zorg en het sociaal domein, zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeentes, het rijk, overheidsinstanties, brancheorganisaties en patiëntvertegenwoordigers. We werken in alle sectoren van de zorg, waaronder: acute zorg, eerstelijns zorg, farmaceutische zorg, geboortezorg, ggz, langdurige zorg, revalidatiezorg en ziekenhuiszorg.

Daarnaast werken we voor opdrachtgevers in andere gereguleerde markten, zoals elektriciteit, gas, warmte en water, en ook volkshuisvesting. Wil je meer weten over wat wij doen op het terrein van deze gereguleerde markten? Neem dan contact met ons op.

Onze adviezen

Het geven van strategisch advies is onze ‘core business’. Daarnaast doen we onderzoek en (beleids)evaluaties. We bieden ook gezamenlijke strategieontwikkeling. We begeleiden dan meerdere partijen om samen tot een gedragen strategie of beleid te komen. Dit kunnen ook meerdere partijen binnen één (ziekenhuis)organisatie zijn. We verdiepen ons daarvoor in de belangen van ieder van de partijen en zoeken samen naar wederzijds voordeel. Daarbij faciliteren en structureren we de discussie en denken ook inhoudelijk mee.

Onze adviezen zijn zorgvuldig onderbouwd en richtinggevend. We stellen onze opdrachtgevers hiermee in staat om gefundeerde beslissingen te nemen en keuzes te maken.

Onze aanpak

We combineren het ambacht strategisch adviseren met diepgaande kennis van de sector en van het zorgstelsel. We hebben specifieke expertise in financiering en bekostiging, contractering, regulering en mededinging in de zorg. Dit combineren we met onze sterke analytische insteek. Als het kan, geven we graag maat en getal. We worden vaak ingeschakeld om schattingen te doen juist wanneer informatie niet voor handen is. De aannames die we daarvoor doen zijn altijd robuust en onderbouwd. Onze consultants kunnen met omvangrijke datasets werken om tot relevante inzichten en betrouwbare conclusies te komen. We zijn NEN7510 gecertificeerd, dat wil zeggen dat we maatregelen hebben genomen om vertrouwelijke informatie adequaat te beveiligen. Wij kunnen mede daardoor ook goed optreden als Trusted Third Party (TTP).

Met onze projectmatige aanpak werken we samen met de opdrachtgever naar een tijdig resultaat. Om te zorgen dat onze adviezen echt tot verandering leiden, verdiepen we ons in ieder project in de belangen en drijfveren van alle betrokkenen, waaronder naast patiënten ook zorgverleners, zorgorganisaties en hun medewerkers.