Kwaliteitsindicatoren
Menu

Onze diensten

Is uw organisatie actief in een gereguleerde markt, zoals de zorg? En denkt u na over het aanscherpen van uw strategie? Of ontwikkelt u nieuw beleid? Dan kan SiRM u daarbij waardevolle ondersteuning bieden. SiRM richt zich op het leveren van zorgvuldig onderbouwde adviezen, die bestuurders en beleidsmakers in staat stellen om hun strategie te bepalen of nieuw beleid te ontwikkelen.

Markten waarin we actief zijn

Al tien jaar voert SiRM opdrachten uit in gereguleerde markten. Vaak als een onafhankelijke en objectieve partij tussen de verschillende partijen in. 

Zorg. Het merendeel van onze opdrachtgevers is actief in de gezondheidszorg en het sociaal domein; zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeentes, regulerende partijen, brancheorganisaties en patiëntvertegenwoordigers. 

NetwerksectorenDaarnaast werken we voor opdrachtgevers in andere gereguleerde markten. Vooral netwerksectoren zoals elektriciteit, gas, warmte en water, maar ook volkshuisvesting.  

Cultuur. We geven ook economisch advies aan de cultuursector waaronder musea, podiumkunsten, beeldende kunst, film en openbare bibliotheken. 

Klik hier of neem contact met ons op om meer te weten over wat wij doen op het terrein van andere gereguleerde markten dan de zorg.

Onze aanpak

De adviezen die opdrachtgevers ons vragen zijn globaal in te delen in twee categorieën: expertadviezen en breed gedragen adviezen.

Expertadviezen

SiRM formuleert expertadviezen op basis van specifieke kennis en expertise over bijvoorbeeld financiering, bekostiging of mededinging. Expertadviezen ondersteunen opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen over strategie of beleid. We stellen deze adviezen vaak in opdracht van afzonderlijke opdrachtgevers op. Voorbeelden van expertadviezen zijn: De ordening van ambulancezorg binnen Europese mededingingskaders of de optimale mate van concentratie van gespecialiseerde beroertezorg

Breed gedragen adviezen

SiRM begeleidt partijen met verschillende belangen om te komen tot een breed gedragen advies. Deze adviezen voeren we meestal uit op verzoek van meerdere partijen. Wij structureren de discussie tussen de betrokken partijen en voeden die mede op basis van interviews en onze eigen analyses. Voorbeelden van gedragen adviezen zijn: het Landelijk kwaliteitskader spoedzorgketen en het Landelijk model passend vervoer voor personen met verward gedrag.

Lees meer over onze aanpak

Resultaten van ons werk

SiRM onderzoekt en adviseert. De resultaten van onze opdrachten presenteren wij in een rapport, presentatie of andere vorm van kennisoverdracht. We zijn pas tevreden als onze opdrachtgevers of andere betrokken partijen beslissingen kunnen nemen op basis van onze adviezen. Beslissingen die zorgen voor een betere aansluiting van de zorgmarkt bij de behoeften en wensen van de burger.

Vaak zijn de resultaten van ons werk publiekelijk beschikbaar, soms alleen voor de opdrachtgever. Rapporten en presentaties die we kunnen delen vindt u onder 'Publicaties'. Hier treft u ook artikelen in vakbladen, geschreven door de partners en consultants van SiRM. Het gaat om onderwerpen waaraan wij graag bijdragen vanuit onze kennis en ervaring. We hebben de publicaties ingedeeld naar thema's waarop SiRM expert is, zoals financiering en bekostiging, mededinging en contractering. 

Kwaliteit Financiering en bekostiging Contractering Mededinging Regulering

Bekijk alle publicaties

Contact

dr. Jan-Peter Heida
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

ir. Saskia van der Erf
+31 6 31 95 94 86 saskia.vandererf@sirm.nl

SiRM

Jaarbeursplein 22, 5e verdieping
3521 AP Utrecht

info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600