Publicaties

Onze projecten leiden regelmatig tot een publicatie die openbaar gemaakt mag worden. Vooral wanneer we voor het Rijk, overheidsinstanties of brancheorganisaties werken. Als we voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars of samenwerkingsverbanden werken, zijn de resultaten van ons project vaak vertrouwelijk. Bekijk hieronder onze openbare publicaties.

104 publicaties gevonden
Wis filters
SiRM Insights
Maandelijks plaatsen wij hier het 'inzicht van de maand': een leuk, verrassend of belangrijk inzicht samengevat in één figuur.
Onderzoek toekomstbestendige geboortezorg in regio Zoetermeer
Publicatie 18 april 2024
Verkenning vergoeding stagebegeleiding
Publicatie 16 april 2024
Differentiatiemogelijkheden in acute ziekenhuiszorg
Publicatie 28 maart 2024
Analyse “evergreening” van geneesmiddelen en beleidsopties Zorginstituut
Publicatie 9 februari 2024
Maatschappelijke kosten en baten van twee vaccins
Publicatie 22 januari 2024
Onderzoek naar opbrengsten digitalisering van zorg
Publicatie 19 januari 2024
Vergelijking van pakketbeheer in West-Europese landen
Publicatie 12 december 2023
De ervaring van praktijkhouders met zorgverzekeraars
Publicatie 7 november 2023
Evaluatie programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)
Publicatie 20 november 2023
Kaderwetevaluatie Nederlandse Zorgautoriteit
Publicatie 26 oktober 2023
Analyse financiële situatie geriatrische revalidatiezorg
Publicatie 5 oktober 2023
Internationale lessen over herordening van acute zorg - webinar en paper
Publicatie 6 september 2023
ROAZ beelden voor Brabant en Zuidwest-Nederland
Publicatie 18 augustus 2023
Evaluatie geneesmiddelenvisie VWS
Publicatie 18 juni 2023
Geschiktheid zorgbundels voor drie aandoeningen in de heelkunde
Publicatie 2 juni 2023
Handreikingen regionale samenwerking in de geboortezorg
Publicatie 22 mei 2023
Ontwikkeling van vraag en beschikbare capaciteit transgenderzorg
Publicatie 4 mei 2023