Kwaliteitsindicatoren
Menu

55 publicaties gevonden

Publicatie 19 september 2019
Maatschappelijke impact van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid
Door dr. Drian van der Woude, drs. Thijs Stoop, dr. Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Eerstelijns zorg
Publicatie 3 juli 2019
Uitkeren van dividend in de zorg
Door dr. Jan-Peter Heida
Financiering en bekostiging
Regulering
Niet sector specifiek
Publicatie 4 juli 2019
Op naar hoger hangend fruit - ex durante evaluatie geneesmiddelenvisie 2016-2018
Door drs. Maarten Cozijnsen, ir. Saskia van der Erf
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Farmaceutische zorg
Publicatie 29 juli 2019
Gelijkgerichtheid stimuleert Juiste Zorg op de Juiste Plek
Door dr. Jan-Peter Heida, drs. Maarten Cozijnsen
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 24 juni 2019
Van duizend bloemen naar een boeket
Door Michelle Rijnen MSc, ir. Saskia van der Erf
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 29 juli 2019
Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ geëvalueerd
Door dr. Jan-Peter Heida, drs. Maarten Cozijnsen
Financiering en bekostiging
Regulering
Ziekenhuiszorg
Publicatie 31 mei 2019
Gebruik verschillende vormen van ondersteuning tijdens ggz-wachttijd
Door Geraline Boonzaaijer MSc, drs. Maarten Cozijnsen
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 4 mei 2019
Triagesystemen geen oorzaak recente toename spoedinzetten
Door ir. Jolien de Haas, ir. Saskia van der Erf
Kwaliteit
Acute zorg
Publicatie 9 mei 2019
Versnellingsagenda’s voor Juiste Zorg op de Juist Plek voor vier aandoeningen
Door Michelle Rijnen MSc, dr. Jan-Peter Heida
Kwaliteit
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 16 mei 2019
Op weg naar het nieuwe normaal
Door drs. René Goudriaan
Financiering en bekostiging
Kunst en cultuur

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600