Publicaties

Onze projecten leiden regelmatig tot een publicatie die openbaar gemaakt mag worden. Vooral wanneer we voor het Rijk, overheidsinstanties of brancheorganisaties werken. Als we voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars of samenwerkingsverbanden werken, zijn de resultaten van ons project vaak vertrouwelijk. Bekijk hieronder onze openbare publicaties.

96 publicaties gevonden
Wis filters
SiRM Insights
Maandelijks plaatsen wij hier het 'inzicht van de maand': een leuk, verrassend of belangrijk inzicht samengevat in één figuur.
Marktanalyse van volgesorteerde farmaceutische groothandels
Publicatie 23 maart 2023
Impact van het bevriezen van het aantal verpleeghuisplaatsen (WOZO)
Publicatie 21 maart 2023
Onderzoek naar de beschikbaarheid van wijkverpleging
Publicatie 13 maart 2023
Opbrengsten huidige R&D ecosysteem van geneesmiddelen
Publicatie 14 februari 2023
MIND Kennisagenda
Publicatie 7 maart 2023
Marktverkenning medische hulpmiddelen
Publicatie 13 december 2022
Passende eerstelijns farmaceutische zorg
Publicatie 7 november 2022
Inventarisatie van gepast gebruik dure geneesmiddelen interventies
Publicatie 13 juli 2022
Prognose uitgaven dure geneesmiddelen 2022-2026
Publicatie 5 juli 2022
Het potentieel van optometrie bij een stijgende vraag naar oogzorg
Publicatie 5 juli 2022
Handreiking voor versterken netwerksamenwerking in de geboortezorg
Publicatie 4 juli 2022
Het financiële ecosysteem van geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling
Publicatie 22 juni 2022
Evaluatie ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Publicatie 16 juni 2022
Onderzoek beleidsopties arbeidsmarkt ouderenzorg
Publicatie 8 maart 2022
Impactanalyse nieuwe urgentie-indeling ambulancezorg
Publicatie 26 januari 2022
Evaluatie van instrument Hoofdlijnenakkoorden
Publicatie 21 december 2021
Concentreer zorg, niet zorgaanbieders
Publicatie 23 januari 2018