Publicaties

Onze projecten leiden regelmatig tot een publicatie die openbaar gemaakt mag worden. Vooral wanneer we voor het Rijk, overheidsinstanties of brancheorganisaties werken. Als we voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars of samenwerkingsverbanden werken, zijn de resultaten van ons project vaak vertrouwelijk. Bekijk hieronder onze openbare publicaties.

105 publicaties gevonden
Wis filters
SiRM Insights
Maandelijks plaatsen wij hier het 'inzicht van de maand': een leuk, verrassend of belangrijk inzicht samengevat in één figuur.
Internationale lessen over herordening van acute zorg - webinar en paper
Publicatie 6 september 2023
ROAZ beelden voor Brabant en Zuidwest-Nederland
Publicatie 18 augustus 2023
Evaluatie geneesmiddelenvisie VWS
Publicatie 18 juni 2023
Geschiktheid zorgbundels voor drie aandoeningen in de heelkunde
Publicatie 2 juni 2023
Handreikingen regionale samenwerking in de geboortezorg
Publicatie 22 mei 2023
Ontwikkeling van vraag en beschikbare capaciteit transgenderzorg
Publicatie 4 mei 2023
Analyse opvang multitraumapatiënten in ROAZ regio Brabant
Publicatie 17 april 2023
Marktanalyse van volgesorteerde farmaceutische groothandels
Publicatie 23 maart 2023
Impact van het bevriezen van het aantal verpleeghuisplaatsen (WOZO)
Publicatie 21 maart 2023
Onderzoek naar de beschikbaarheid van wijkverpleging
Publicatie 13 maart 2023
Opbrengsten huidige R&D ecosysteem van geneesmiddelen
Publicatie 14 februari 2023
Kennisagenda van MIND platform in de geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 7 maart 2023
Verkenning (post-)hbo-professionals biopsychosociale welzijn
Publicatie 30 januari 2023
Marktverkenning medische hulpmiddelen
Publicatie 13 december 2022
Toekomst van passende eerstelijns farmaceutische zorg
Publicatie 7 november 2022
Inventarisatie van gepast gebruik dure geneesmiddelen interventies
Publicatie 13 juli 2022
Prognose uitgaven dure geneesmiddelen 2022-2026
Publicatie 5 juli 2022