Publicaties

116 publicaties gevonden
Wis filters
Position paper over fusies in de ziekenhuiszorg
Publicatie 23 januari 2018
Zorgeconomische waardering van kinderoncologische zorg en onderzoek Prinses Máxima Centrum
Publicatie 6 januari 2022
Analyse te vermijden sterfte door concentratie van zorg acht ingrepen
Publicatie 28 juli 2020
EW magazine ‘Beste ziekenhuizen en klinieken 2021’
Publicatie 18 november 2021
Digitale strategie in ziekenhuizen
Publicatie 9 november 2021
Consequenties van andere opzet van psychologische vervolgopleidingen
Publicatie 18 oktober 2021
Besparingspotentieel van substitutie van zorg
Publicatie 5 juli 2021
Inschatting potentieel van effectieve zorg
Publicatie 13 mei 2021
Convenant Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp
Publicatie 1 juli 2021
Verband tussen financiële situatie en kwaliteit van zorg ziekenhuis (bachelorscriptie)
Publicatie 8 juni 2021
Effecten van de coronacrisis in de culturele sector
Publicatie 27 mei 2021
Elsevier Weekblad 'De beste ziekenhuizen 2020'
Publicatie 23 november 2020
Een vernieuwde beroepenstructuur voor de psychologische zorg
Publicatie 27 oktober 2020
Gemeentelijke woonvisies en handelingsperspectieven onderzocht
Publicatie 26 oktober 2020
Verkenning kwaliteitsstandaard voor zorg bij differences in sex development (DSD)
Publicatie 9 oktober 2020
Meerkosten van Fair Practice Code bij Rotterdamse culturele instellingen
Publicatie 6 oktober 2020
Meta-inventarisatie van uitkomstgericht contracten in de medisch specialistische zorg
Publicatie 27 juli 2020
Review voorstel tariefregulering warmtebedrijven
Publicatie 4 februari 2020