Kennisagenda van MIND platform in de geestelijke gezondheidszorg

Publicatie
7 maart 2023

MIND heeft met ondersteuning van SiRM een Kennisagenda opgesteld. De Kennisagenda beschrijft welke onderzoeksonderwerpen mensen met psychische klachten en hun naasten belangrijk vinden. Een belangrijk doel hiervan is om onderzoekers te beïnvloeden meer rekening te houden met deze wensen.

De MIND Kennisagenda beschrijft welke onderzoeksonderwerpen de achterban van MIND belangrijk vindt. Een belangrijk doel van de Kennisagenda is om onderzoekers te beïnvloeden meer rekening te houden met de wensen voor onderzoek van mensen met psychische klachten en hun naasten. De Kennisagenda beschrijft onderzoekswensen die aandoeningoverstijgend zijn. Hiermee is de MIND Kennisagenda aanvullend aan bestaande kennisagenda’s voor specifieke aandoeningen.

De MIND Kennisagenda kwam tot stand door middel van twee bijeenkomsten met een focusgroep met ervaringsdeskundigen, cliënten en naasten uit de achterban van MIND en door een vragenlijst uit te zetten via het ggz-panel van MIND. De vragenlijst is ingevuld door 668 personen. De Kennisagenda is getoetst bij de focusgroepdeelnemers en bij onderzoekers uit het netwerk van MIND en is op basis hiervan verbeterd.

Onderstaande figuur toont de vijftien onderwerpen die volgens de achterban van MIND prioriteit hebben om te onderzoeken. De achterban laat graag wetenschappelijk onderzoek doen naar tien ‘kennisonderwerpen’. Ook kwamen vijf ‘implementatie-onderwerpen’ naar voren, waarvan de achterban graag wil dat bestaand wetenschappelijk onderzoek in praktijk gebracht wordt. De onderwerpen zijn onderverdeeld naar de drie campagnelijnen van MIND, conform het Meerjarenbeleidsplan 2020 – 2025.

Aanvullend beschrijft de MIND Kennisagenda ook algemene wensen voor onderzoek en beleid. MIND onderneemt verschillende acties om te stimuleren dat de onderwerpen uit de Kennisagenda onder de aandacht worden gebracht.

Geschreven door