Consultant
Consultant
“Ik zet mij met veel enthousiasme in om tot gedegen en gedragen adviezen over complexe vraagstukken te komen waarbij de patiënt centraal staat.”

Joëlle draagt graag bij aan maatschappelijk relevante en uitdagende vraagstukken in de zorg. Met een open en creatieve blik zet zij zich in om complexe problemen op te lossen.

In 2016 studeerde Joëlle af als uitvoerend danser aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Vervolgens rondde zij cum laude de Bachelor Gezondheidswetenschappen af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens haar afstudeeropdracht bij Zilveren Kruis richtte zij zich op het in kaart brengen van indicatoren die het gebruik van acute zorg door ouderen kunnen voorspellen. Haar kennis op het gebied van gezondheidseconomie en beleid heeft zij verdiept tijdens de Master Health Economics, Policy & Law aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens haar masterscriptie onderzocht Joëlle hoe zorguitgaven in Engeland in relatie staan tot wachttijden binnen de NHS.

Sinds februari 2022 werkt Joëlle bij SiRM waar zij met haar enthousiasme en creativiteit bijdraagt aan het oplossen van vraagstukken in de zorg.