Onderzoek toekomstbestendige geboortezorg regio Zoetermeer

Project
21 april 2024

SiRM deed in opdracht van het HagaZiekenhuis onafhankelijk onderzoek naar een toekomstbestendige inrichting van de geboortezorg in regio Zoetermeer. We concluderen dat zowel uitbreiding van bevallingen op locatie Zoetermeer, als bevallingen elders in een ander ziekenhuis in de regio tot toekomstbestendige geboortezorg kunnen leiden, mits zorgvuldig uitgewerkt. We brachten in kaart wat daarvoor nodig is.

Sinds 1 maart 2023 zijn het HagaZiekenhuis (Haga) en het LangeLand Ziekenhuis gefuseerd tot één ziekenhuis met twee locaties: Haga Zoetermeer en Haga Den Haag. Aan deze fusie ligt een hoofdlijnenakkoord ten grondslag waarin wordt uitgegaan van een profielaanpassing van Haga Zoetermeer die gericht is op rendementsverbetering. Onderdeel daarvan is aanpassing van de geboortezorg vanaf 2026, met daarbij de afspraak dat betrokken partijen in de regio dit samen verder uitwerken.

De raad van bestuur van het Haga vroeg adviesbureau SiRM om een onafhankelijk onderzoek te doen naar toekomstbestendige geboortezorg in de regio Zoetermeer. Daarbij gaf zij aan dat alle inrichtingsmogelijkheden mogelijk zijn, ook het behoud van acute geboortezorg in Haga Zoetermeer.

SiRM betrok gedurende het onderzoek een brede groep aan belanghebbenden binnen het Haga en daarbuiten. We onderzochten twee inrichtingsmogelijkheden in detail: ‘Bevallingen elders in de regio’ en ‘Uitbreiding bevallingen in Haga Zoetermeer’.

Om de kwaliteit en veiligheid, de toegankelijkheid en bereikbaarheid, en de financiële haalbaarheid van inrichtingsmogelijkheden te bepalen, voerden we zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses uit. We analyseerden bijvoorbeeld de auto- en ov-reistijden voor zwangeren en zorgverleners naar alternatieve ziekenhuizen, de verwachte afname in thuisbevallingen en het verlies aan arbeidscapaciteit verpleegkundigen bij ‘Bevallingen elders’. Voor ‘Uitbreiding bevallingen’ rekenden we onder andere door welk aantal bevallingen nodig is om de geboortezorg op locatie Zoetermeer kostenneutraal te organiseren en in hoeverre dat met de huidige capaciteit haalbaar is. Ook analyseerden we richtlijnen, kwaliteitsnormen, werkafspraken van verschillende verloskundige samenwerkingsverbanden en wetenschappelijke literatuur om de gevolgen voor de kwaliteit van de geboortezorg bij beide inrichtingsmogelijkheden in kaart te brengen.

SiRM concludeert dat beide inrichtingsmogelijkheden tot toekomstbestendige geboortezorg voor de inwoners van de regio Zoetermeer kunnen leiden, mits deze zorgvuldig worden uitgewerkt. Dit gaat voor beide inrichtingsmogelijkheden niet vanzelf en vraagt aanzienlijk (bestuurlijk) commitment en inspanningen van alle betrokkenen. We benadrukken dus: Als je het doet, doe het dan goed. In het rapport lichten we in detail toe wat daarvoor nodig is.

Ons advies vormde - samen met twee andere onderzoeken - een belangrijke basis voor het besluit van de raad van bestuur over de inrichting. Op 18 april 2024 kondigde de raad van bestuur van het Haga aan dat Haga Zoetermeer zich gaat richten op uitbreiding van de geboortezorg in Zoetermeer.

Geschreven door