Partner Healthcare  ⎯  Vooral actief in Acute zorg, Farmaceutische zorg en Geboortezorg
Partner Healthcare ⎯ Vooral actief in Acute zorg, Farmaceutische zorg en Geboortezorg
“Samen met collegas complexe maatschappelijke vraagstukken ontrafelen en heldere oplossingen formuleren, daar geniet ik van. In gesprek met, en met oog voor de belangen van betrokken partijen. Om een advies te geven dat impact heeft.”

Saskia van der Erf studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft. Ze merkte dat haar interesse voornamelijk uitging naar organisatorische en strategische vraagstukken in de gezondheidszorg toen zij ging werken bij organisatieadviesbureau Andersson Elffers Felix. Daar werkte ze aan verschillende projecten voor zorgverzekeraars, thuiszorg en verpleeg- en verzorgingsorganisaties.

In 2008 verhuisde Saskia naar Singapore waar ze als Analyst in het Health Services Research team de ziekenhuizen van Singapore Health Services ondersteunde met toegepast onderzoek om de zorgverlening te verbeteren. Ook volbracht Saskia tijdens haar verblijf in Singapore een Postgraduate Certificate Health Economics aan de universiteit van Aberdeen.

Ze werkte vervolgens drie jaar bij de Franse Nationale Zorgverzekeraar als gezondheidseconoom in het strategie team. Daar was ze verantwoordelijk voor het opzetten van een internationaal netwerk rondom specifieke onderdelen van het gezondheidssysteem zoals geneesmiddelen, betaling van zorgaanbieders en disease management programma’s. Ze was daarnaast projectleider binnen de zorgverzekeraar voor de zorgpadanalyses van diabetes en ggz.

Bij SiRM is Saskia eindverantwoordelijk partner van projecten voor verschillende opdrachtgevers in de zorg, waaronder zorgaanbieders, het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie. De projecten die Saskia leidt zijn vaak gericht op het oplossen van complexe (beleids)vraagstukken waar elementen zoals kwaliteit van zorg, financiering, bekostiging en regulering een rol spelen. Tijdens de projecten is het doel vaak om met verschillende partijen uit de zorg (en het sociaal en veiligheidsdomein) tot consensus te komen. Om deze consensus te bereiken legt Saskia de nadruk op het perspectief van de patiënt en de gedeelde belangen van de betrokken partijen.

Projecten van Saskia van der Erf

Saskia heeft onder andere gewerkt aan onderstaande projecten.

Onderzoek toekomstbestendige geboortezorg regio Zoetermeer
Project 21 april 2024
Verdeelmodel voor Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO)
Project 21 april 2024
Evaluatie Programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik
Project 18 december 2023
Internationaal vergelijkend onderzoek pakketbeheer
Project 12 december 2023
Psychosociale zorg en zingeving in Alrijne Ziekenhuis
Project 4 december 2023
Ontwikkeling dashboard voor sectorkompas ambulancezorg
Project 21 augustus 2023
Optimalisatie dataregistratie ambulancezorg
Project 2 juni 2023
Waarneemvergoeding eerstelijnsverloskunde
Project 28 april 2023
Vergelijkende analyse van medicatieverificatie bij ontslag bij ziekenhuizen
Project 17 maart 2023
Intensivering samenwerking in de geboortezorg in regio Zwolle
Project 13 maart 2023
Verkenning (post-)hbo-professionals biopsychosociale welzijn
Project 30 januari 2023
Ondersteuning bij opstellen MIND Kennisagenda
Project 14 december 2022
Knelpuntenanalyse ambulance- en huisartsenspoedzorg
Project 11 november 2022
Impact van landelijke ontwikkelingen op vraag naar ggz-professionals
Project 8 november 2022
Inventarisatie van gepast gebruik dure geneesmiddelen initiatieven
Project 13 juli 2022
Begeleiding strategische visie Diakonessenhuis
Project 28 juni 2022
Het financiële ecosysteem van geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling
Project 22 juni 2022
Inrichting van het spoedplein in Tilburg
Project 30 november 2021
Waarde van onderzoek in het St. Antonius ziekenhuis
Project 25 oktober 2021
Een andere opzet van psychologische vervolgopleidingen
Project 18 oktober 2021
Contractering in de jeugdhulp
Project 31 augustus 2021
Positionering acute zorg Diakonessenhuis
Project 18 augustus 2021
Schatting van opbrengst focus op effectieve zorg in het basispakket
Project 13 mei 2021
Haalbaarheidsstudie Reanimatie Register Nederland
Project 11 mei 2021
Impactanalyse van een nieuwe urgentie-indeling in de ambulancezorg
Project 19 maart 2021
Vernieuwde beroepenstructuur in de psychologische zorg
Project 27 oktober 2020
Regionale casuïstiektafels voor hoogcomplexe ggz
Project 23 oktober 2020
Governance en financiering van registers voor geneesmiddelenevaluatie
Project 12 juni 2020
Monitor voor de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg
Project 29 mei 2020
Ontwerp van een nieuwe organisatie voor de acute ggz
Project 19 februari 2020
Evaluatie van de ACM leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen
Project 5 november 2019
Initiatieven die toegankelijkheid van geboortezorg verhogen
Project 2 augustus 2019
Tussentijdse evaluatie van de geneesmiddelenvisie van VWS
Project 1 juli 2019
Oorzaken van hogere responstijden van ambulances
Project 2 februari 2019
Ontwikkeling in vraag en aanbod van spoedzorg in Brabant
Project 23 december 2018
Financiële impact van nieuw zorgpad op geboortezorgaanbieders
Project 7 november 2018
Oorzaken van toename van spoedinzetten in de ambulancezorg
Project 2 november 2018
Financiering en bekostiging van ggz aan veteranen
Project 1 november 2018
Evaluatie van het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek
Project 1 september 2018
Strategie voor zorgcoördinatiecentra in Oost Nederland
Project 1 juni 2018
Lokaal meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid
Project 1 februari 2018
Kwaliteitskader voor partijen in de spoedzorgketen
Project 18 januari 2018
Model verbeteren melding van personen met verward gedrag
Project 1 november 2017
Versterking van de inkoop van dure geneesmiddelen door ziekenhuizen
Project 1 oktober 2017
Model passend vervoer voor personen met verward gedrag
Project 1 oktober 2017
Ordening en financiering van de ambulancezorg
Project 1 mei 2017
Ontwikkeling van de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP)
Project 1 maart 2017
Evaluatie van overheveling van geneesmiddelenbudget naar het ziekenhuis
Project 1 april 2016