Een andere opzet van psychologische vervolgopleidingen

In het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen wordt gewerkt aan een andere opzet van psychologische vervolgopleidingen. SiRM heeft voor verschillende onderdelen van het programma consequenties in kaart gebracht, waaronder de directe aansluiting van de master op de opleiding tot gz-psycholoog. We bouwden hiertoe een financieel model, voerden ruim 20 interviews en deden uitgebreid deskresearch. Hiermee konden de belanghebbenden bij het programma meer onderbouwde keuzes maken.

In oktober 2020 is het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) van start gegaan. Het doel van dit programma is om samen met alle belanghebbenden te komen tot een nieuw systeem en een andere invulling van psychologische vervolgopleidingen. Zo moet het voor psychologen makkelijker worden om in te spelen op veranderingen en innovaties in de zorg, technologie en maatschappij, zodat ze cliënten de best mogelijke zorg kunnen blijven bieden.

SiRM heeft voor meerdere programmalijnen consequenties in kaart gebracht:

  • In het programma zijn verschillende varianten voorgesteld voor een directe aansluiting van de masteropleiding op de opleiding tot gezondheidszorg (gz-)psycholoog. We hebben berekend wat de financiële consequenties zijn van deze verschillende varianten. Hiervoor bouwden we een uitgebreid model met de parameters die bepalend zijn voor de financiële effecten van de verschillende varianten, inclusief aandacht voor gevoeligheidsanalyses. We hebben het model opgesteld in nauwe afstemming met bestuurders en financiële directieleden van ggz-aanbieders, universiteiten en opleidingsinstituten.
  • In het programma wordt ook nagedacht over de governance van de gz-opleiding. We hebben hiervoor de huidige governance in kaart gebracht en beschreven hoe deze verrijkt zou kunnen worden. Hiervoor hebben we de wetten, besluiten, beleidsregels en andere openbare bronnen met informatie over de governance van de huidige gz-opleiding geanalyseerd. Vervolgens hebben we de wetten en governancecodes met mogelijke principes voor een toekomstige of verrijkte governancestructuur doorgenomen. De bevindingen zijn gepresenteerd aan betrokkenen.
  • In het programma wordt gekeken of en hoe de infrastructuur van de gz-opleiding verbeterd kan worden. We hebben hiervoor in kaart gebracht wat de impact op de administratieve lasten kan zijn als de infrastructuur van de gz-opleiding verandert. We organiseerden hiervoor twee werksessies en voerden verschillende interviews.

De uitkomsten hielpen de betrokken bestuurders bij het programma, zoals ggz-aanbieders, universiteiten en opleidingsinstituten, bij het maken van de beleidskeuzes.

Geschreven door