Regionale casuïstiektafels voor hoogcomplexe ggz

In 2020 is een netwerk van acht regionale casuïstiektafels gestart voor hoogcomplexe ggz. Het doel hiervan is om voor meer voor mensen met een ernstige en complexe ggz-zorgvraag passende zorg te organiseren. SiRM begeleidde de tafels bij hun start en monitort welke meerwaarde ze voor patiënten bieden. In 2021 volgt hierover een verslag.

Passende en tijdige geestelijke gezondheidszorg, met name voor mensen met de ernstigste problemen, staat hoog op de maatschappelijke agenda. In januari 2020 vroeg staatssecretaris Blokhuis de Nederlandse ggz (dNg) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een plan te maken om de behandelcapaciteit in de hoogcomplexe ggz te verbeteren. Dit plan resulteerde in acht regionale casuïstiektafels – overlegstructuren – die passende zorg voor patiënten moeten organiseren wanneer ze dat op dit moment niet krijgen. dNg en ZN vroegen SiRM om deze tafels waar nodig te ondersteunen en om de resultaten te monitoren.

We brachten eerst de belangen rond dit project in kaart voor de betrokken patiënten-, branche- en beroepsverenigingen en ggz-instellingen. Vervolgens ondersteunden we de casuïstiektafels in hun opstart met inspiratiesessies voor hun coördinatoren en het stroomlijnen van hun proces. Samen met dNg, ZN en het ministerie van VWS bekeken we de raakvlakken van dit project met andere lopende trajecten, waaronder de inspanningen rond wachttijdproblemen en de veranderende bekostiging van de ggz.

Als eerste resultaat is in alle acht regio’s een werkende casuïstiektafel opgezet waar voor aangemelde patiënten passende zorg gezocht wordt. Op dit moment loopt een analyse welke meerwaarde deze overlegtafels bieden, zowel voor de aangemelde patiënten als voor de bredere organisatie van (boven)regionale hoogcomplexe ggz. Eenmaal afgerond wordt deze rapportage door dNg en ZN aangeboden aan het ministerie van VWS. Mede op basis hiervan wordt bepaald hoe in de toekomst de hoogcomplexe ggz het beste georganiseerd kan zijn.

Geschreven door