Partner Healthcare  ⎯  Vooral actief in Geestelijke gezondheidszorg, Ziekenhuiszorg en Ouderenzorg
Partner Healthcare ⎯ Vooral actief in Geestelijke gezondheidszorg, Ziekenhuiszorg en Ouderenzorg
“Ik draag vanuit SiRM graag bij aan besluitvorming waar de zorg in Nederland mee verder kan.”

Thijs is als veelzijdig kenner van de zorg gericht op constructieve oplossingen voor de actuele vraagstukken in de zorg. Op basis van feiten en door intensieve samenwerking met opdrachtgevers draagt hij graag bij aan besluitvorming waar de zorg in Nederland mee vooruit komt.

Thijs studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na het cum-laude behalen van zijn arts diploma begon Thijs met de opleiding tot medisch specialist in de Algemene Heelkunde. Tijdens zijn opleiding merkte Thijs dat hij een brede interesse heeft voor alle aspecten van de zorg. Dit is voor Thijs het startsein geweest om zijn veelzijdigheid te gaan ontwikkelen. Hij begint met de basisprincipes van consulting en bedrijfsmatig denken bij OC&C Strategy Consultants om vervolgens als manager Zorg aan de slag te gaan bij Agis/Achmea. Hier heeft Thijs een gedegen kennis van het Nederlandse Zorgstelsel opgedaan. Bij Agis was hij nauw betrokken bij de invoering van de Zorgverzekeringswet, overheveling van de ggz vanuit de AWBZ naar de Zvw en het opzetten en professionaliseren van zorginkoop.

Met de uitgebreide kennis en ervaring vanuit een zorgverzekeraar stapte Thijs de over naar de bestuurlijke kant van de zorg als lid van de Raad van Bestuur bij GGZ InGeest (partner VUmc). Als bestuurder leerde hij het belang van focus op kwaliteit van zorg in de context van continuïteit van organisatie. En het belang van het aanbrengen van de juiste balans tussen verschillende stakeholders om succesvol te zijn. Bij Roland Berger heeft Thijs vervolgens zijn consulting skills verdiept en droeg hij de eindverantwoordelijkheid voor het opleveren van opdrachten in de zorg en daarbuiten.

Bij SiRM is Thijs eindverantwoordelijk partner van projecten voor verschillende opdrachtgevers, waaronder zorgaanbieders, het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en brancheorganisaties in de zorg.

Projecten van Thijs Stoop

Thijs heeft onder andere gewerkt aan onderstaande projecten.

Herijking portfolio Dijklander Ziekenhuis
Project 14 september 2023
Validatie toekomstige capaciteitsbehoefte Bravis ziekenhuis
Project 31 juli 2023
Marktverkenning zorgverzekeraar voor Politie
Project 7 april 2023
Monitor en advies casuïstiektafels hoogcomplexe ggz
Project 15 april 2022
Herijking strategie Tjongerschans ziekenhuis
Project 25 februari 2022
Herijking portfolio Laurentius ziekenhuis
Project 22 oktober 2021
Ontwikkeling visie regionale uitdagingen voor Ziekenhuisgroep Twente
Project 21 oktober 2021
Verwachte groei zorgvraag voor het St. Anna Ziekenhuis
Project 21 april 2021
Bereikbaarheid van huisartsenposten
Project 19 februari 2021
Implementatie en doorontwikkeling van het kwaliteitskader ambulancezorg
Project 15 januari 2021
Evaluatie van de contractering van acute psychiatrie
Project 27 november 2020
Regionale casuïstiektafels voor hoogcomplexe ggz
Project 23 oktober 2020
Strategische scenario-analyse voor het Bravis ziekenhuis
Project 1 oktober 2020
Routekaart voor kwaliteitstransparantie in de ggz
Project 15 mei 2020
Initiatieven die spoedzorggebruik onder ouderen dempen
Project 19 maart 2020
Programma voor toekomstbestendige spoedzorg in de Bossche regio
Project 13 maart 2020
Sectorbeeld van ouderenzorg in 2030/2040 voor ActiZ
Project 25 oktober 2019
Maatschappelijke impact van slechthorendheid
Project 19 oktober 2019
Inrichting van gezamenlijke triage van spoedzorgvragen
Project 4 oktober 2019