Samen werken aan een toekomstbestendig zorgaanbod

Herijking portfolio Dijklander Ziekenhuis

Project
14 september 2023

SiRM ondersteunde het Dijklander Ziekenhuis bij de herijking van haar portfolio en locatieprofielen. Samen met zorgeenheden bepaalden we criteria waarmee het Dijklander Ziekenhuis kan prioriteren met welk zorgaanbod ze het beste regionale verantwoordelijkheid kan nemen. De uitkomsten zijn opgenomen in een zorgaanbod optimalisatiemodel en in het productiebegrotingsproces verwerkt.

Groei in de zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat ziekenhuizen moeilijke keuzes moeten maken. Daarom nam het Dijklander Ziekenhuis in haar strategische koers de doelstelling op dat zij een toekomstbestendig zorgaanbod wil ontwikkelen. SiRM ondersteunde het Dijklander Ziekenhuis bij het uitwerken van deze doelstelling.

Om tot een toekomstbestendig zorgaanbod te komen, stelde het Dijklander Ziekenhuis met onze ondersteuning tijdens een brede werksessie een kader zorgaanbod met criteria op. Dit kader maakt duidelijk met welke zorgvragen patiënten in Dijklander Ziekenhuis terecht moeten kunnen en welke prioriteit het ziekenhuis aan welke vraag geeft. In gesprekken met zorgeenheden vertaalden we het opgestelde kader naar input voor een zogenoemd ‘zorgaanbod-optimalisatiemodel’ om de impact door te rekenen. Dit model maximaliseert de toegevoegde waarde van de zorg binnen de beschikbare capaciteiten van het ziekenhuis. Voor het model gebruikten we interne en publieke data, de maximale capaciteiten en gesprekken met zorgeenheden. Het model geeft als uitkomst een overzicht van welke en hoeveel zorg Dijklander Ziekenhuis in de toekomst kan leveren en hoe schaarse capaciteiten (bijv. OK-uren en bedden) beleidsrijk aan zorgeenheden toe te delen zijn.

Vervolgens hebben we samen met het Dijklander Ziekenhuis gekeken hoe zij dit zorgaanbod kunnen realiseren. Daarbij hebben we met de zorgeenheden besproken hoe de uitkomsten passen binnen hun toekomstvisie en welke acties (bijv. gerichte regionale samenwerking) nodig zijn. Ook zijn de inzichten gebruikt om de locatieprofielen verder aan te scherpen om de beschikbare capaciteiten optimaal te benutten. Samen met het financiële team keken we naar de financiële implicaties en bepaalden we wat in de onderhandelingen met de verzekeraar van belang is. Tot slot stelden we een uitvoeringsplan op waarin de vervolgstappen voor het inbedden van het nieuwe zorgaanbod beschreven staan.

Het Dijklander Ziekenhuis gebruikt het kader over de herijkte portfolio en locatieprofielen in discussie en bij te nemen besluiten en geeft zo invulling aan een toekomstbestendig zorgaanbod dat zij samen met SiRM heeft ontwikkeld.

Geschreven door