Marktanalyse voor Ziekenhuis Gelderse Vallei

Project
15 juli 2022

SiRM ondersteunde het Ziekenhuis Gelderse Vallei bij de voorbereidingen voor onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Hiervoor voerde SiRM kwantitatieve analyses uit en werkten we nauw samen met het verkoopteam. Op basis hiervan heeft de klant hun verkooppropositie geactualiseerd.

Ziekenhuis Gelderse Vallei trof voorbereidingen voor de onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Bij één verzekeraar zag het ziekenhuis een krimp van de zorgvraag vergeleken met de verwachting. Onder andere om hier beter zicht op te krijgen vroeg Ziekenhuis Gelderse Vallei SiRM om de zorgvraag- en marktaandeelontwikkeling en de kenmerken van de patiënten van verschillende zorgverzekeraars in beeld te brengen.

Hiervoor voerden we kwantitatieve analyses uit op basis van interne data van het ziekenhuis, marktinformatie van dutch hospital data (DHD) en openbare bronnen zoals CBS en RIVM. Met deze analyses beantwoordden we vragen als “hebben patiënten van de ene verzekeraar meer zorgactiviteiten nodig tijdens hun behandeling dan patiënten van andere verzekeraars?” en “hebben we haalbare ambities op onze speerpunten?”. We werkten nauw samen met het verkoopteam van het ziekenhuis om goed aan te sluiten bij wat zij nodig hadden voor de onderhandelingen.

Het resultaat was een met data onderbouwd verhaal dat het ziekenhuis kon gebruiken in de gesprekken met de zorgverzekeraar. Hierin kwamen het kostenprofiel van de patiënten van de zorgverzekeraar en de speerpunten van het ziekenhuis aan bod. Voor de speerpunten keken we naar efficiëntie, haalbaarheid en kwaliteit. Ook gaven we hen het inzicht dat de behandeling van verzekerden van hun grootste verzekeraar gemiddeld duurder was dan die van patiënten van andere verzekeraars. Dit hebben we met behulp van data kunnen objectiveren en verklaren.

De inzichten uit de analyses zijn door het ziekenhuis meegenomen in de actualisatie van hun verkooppropositie. Ook hebben we de analyses aan de klant overgedragen zodat zij ook in komende jaren deze inzichten kunnen gebruiken voor hun verkoopstrategie.

Geschreven door