Consultant
Consultant
“Ik draag graag bij aan oplossingen voor de complexe uitdagingen in de zorg door de combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analyse.”

Floor levert graag een bijdrage aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken door de combinatie van verschillende analyses. Ze wordt enthousiast van de zorg, waar deze vraagstukken vaak nog een stap complexer zijn.

Floor rondde een Master Industrial Engineering and Management aan de Rijksuniversiteit Groningen en een Master Operations Research aan de Vrije Universiteit Amsterdam af. Tijdens deze studies heeft ze zich vooral gericht op technische optimalisaties en verbeteringen door middel van data analyses. Ze is cum laude afgestudeerd op de Data Science afdeling van Schiphol. Hier heeft ze een Machine Learning model gemaakt dat aankomende aan vertrekkende vluchten koppelt voor de gateplanning afdeling. Sinds oktober 2020 werkt Floor bij SiRM waar ze met plezier bij afwisselende projecten haar analytische denkvermogen inzet.

Voorbeelden van projectervaring

  • Convenant continuïteit jeugdhulp. Gemeenten en jeugdhulpaanbieders hebben samen met de betrokken ministeries en de Jeugdautoriteit afspraken gemaakt in een convenant. Met dit convenant willen partijen voorkomen dat de jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders (tijdelijk) wegvalt. SiRM ondersteunde hen bij het komen tot de afspraken en was penvoerder van het convenant. In een leer- en ontwikkelcyclus gaan partijen nu met het convenant aan de slag.
  • Verwachte groei zorgvraag voor het St. Anna Ziekenhuis. Het St. Anna Ziekenhuis vroeg SiRM te helpen met het kwantitatief toetsen van gekozen speerpunten ter onderbouwing voor nieuwe meerjarenovereenkomsten met verzekeraars. SiRM kwantificeerde hiervoor de zorgvraag voor het ziekenhuis in 2025 en toetste de huidige ambities en speerpunten uit hun strategie.