Verwachte groei zorgvraag voor het St. Anna Ziekenhuis

Project
21 april 2021

Het St. Anna Ziekenhuis wil nieuwe meerjarenovereenkomsten met verzekeraars afsluiten. SiRM kwantificeerde hiervoor de toekomstige zorgvraag voor het ziekenhuis en toetste de huidige ambities en speerpunten uit hun strategie. Met het resultaat hielpen we het ziekenhuis met de kwantitatieve onderbouwing voor hun gesprekken met de zorgverzekeraars.

Het St. Anna Ziekenhuis gaat in gesprek met zorgverzekeraars over het afsluiten van nieuwe meerjarenovereenkomsten. De basis voor deze gesprekken is het strategisch kader van het ziekenhuis. Hierin zijn vijf speerpunten benoemd, namelijk: sport en bewegen, electief snijdend, chronische zorg, kwetsbare ouderen en geboorte- en gezinszorg.

SiRM is gevraagd om de verwachte groei van de zorgvraag van het ziekenhuis richting 2025 in kaart te brengen. We hebben op basis van interne data over patiëntenstromen, aangevuld met openbare data, diverse analyses uitgevoerd. Onder andere de ontwikkelingen in de markt en demografie in de omgeving van het ziekenhuis zijn hierbij doorgerekend.

De analyses zijn besproken met het projectteam, dat bestond uit medisch specialisten. Het projectteam heeft de uitkomsten met hun expertise en inzichten aangevuld en verfijnd. Gezamenlijk schetst dit de verwachte veranderende zorgvraag van het ziekenhuis. Hieraan heeft SiRM de haalbaarheid van de ambities en speerpunten uit de strategie van het ziekenhuis getoetst. Hierbij zijn we ook ingegaan op welke patiënten en behandelingen onderscheidend zijn voor het ziekenhuis in de regio.

We hebben voor het ziekenhuis de resultaten van onze analyses samengevat in een bundel platen. Hiermee kunnen zij in de gesprekken met de zorgverzekeraars hun ambities en speerpunten voor de toekomst kwantitatief onderbouwen.

Geschreven door