Psychosociale zorg en zingeving in Alrijne Ziekenhuis

SiRM ondersteunde het team Psychosociale Zorg en Zingeving (PSZZ) van Alrijne om hun visie en het toekomstig zorgaanbod van de psychosociale zorg verder uit te werken. Doel was om hiermee als team gezamenlijk op te kunnen trekken, het zorgaanbod aan te laten sluiten bij de toekomstige behoefte van de organisatie en de capaciteit van team PSZZ efficiënt in te kunnen zetten.

Samen met de disciplines en vakgroepen hebben we in drie interactieve sessies een organisatorische visie opgesteld, gebaseerd op een gezamenlijke visie en missie. Op basis van interviews met de raad van bestuur, afdelingen, de cliëntenraad, de VAR en het Transferbureau en drie interactieve sessies hebben we een overzicht van het aanbod in de kliniek en op de polikliniek opgesteld. Ook zijn de behoeftes voor de toekomst geïnventariseerd. We hielden daarnaast interviews met andere ziekenhuizen over hun organisatie van psychosociale zorg en ondersteuning en deden deskresearch naar richtlijnen. Op basis van de laatste interactieve sessie hebben we een stappenplan voor de realisatie van de visie opgesteld.

Geschreven door