Begeleiding strategische visie Diakonessenhuis

Project
28 juni 2022

Samen met adviesbureau Morgens begeleidde SiRM het Diakonessenhuis bij het ontwikkelen van een goed onderbouwde en breed gedragen strategische visie. SiRM maakte hierbij gebruik van scenario-analyse. Dit stelde Diakonessenhuis in staat om bewust keuzes te maken voor de invulling van hun strategische visie. De visie richt zich op de juiste zorg op de juiste plek, in een regionaal netwerk waarin alle netwerkpartners een duidelijke rol hebben. Diakonessenhuis werkt nu aan de realisatie van de visie.

Het Diakonessenhuis in Utrecht vroeg Morgens en SiRM om begeleiding bij het ontwikkelen van een strategische visie die goed is onderbouwd met relevante feiten, cijfers en analyses, en die gedragen wordt door medewerkers, artsen, het leiderschap, de interne gremia en externe omgeving.

Voor het ontwikkelen van de strategische visie maakte SiRM gebruik van scenario-analyse. SiRM bracht eerst de toekomstige zorgvraag en kosten in kaart, uitgaande van het varen van de huidige koers. SiRM gebruikte hiervoor productiecijfers (DBC’s, zorgactiviteiten), kostprijzen en marktaandeelcijfers van Diakonessenhuis, aangevuld met prognoses van CBS en RIVM over ontwikkelingen in demografie en incidentie. Op basis van gesprekken met onder andere (medisch) management en raad van bestuur definieerde SiRM in aanvulling op het ‘huidige koers scenario’ drie toekomstscenario’s. Hiervoor keken we naar relevante interne en externe ontwikkelingen, maar ook naar de sterktes en zwaktes van het Diakonessenhuis en daarmee gepaard gaande kansen en bedreigingen. Vervolgens gingen we met poortspecialismen, ondersteunende specialismen en management in gesprek om de impact van deze scenario’s op Diakonessenhuis te schatten. Concreet bepaalden we voor elk scenario de verwachte impact op zorgportfolio, marktaandeel en de manier van leveren van zorg.

Met behulp van de scenario-analyse van SiRM heeft Diakonessenhuis bewust keuzes kunnen maken voor de invulling van de strategische visie. De visie richt zich op de juiste zorg op de juiste plek, in een regionaal netwerk waarin alle netwerkpartners een duidelijke rol hebben. Daarnaast richt de visie zich op het realiseren van een geboortecentrum en electief centrum, en het arbeidsarm organiseren van processen in het ziekenhuis. Diakonessenhuis werkt nu aan de realisatie van de visie.

Geschreven door