Senior consultant  ⎯  Vooral actief in Ziekenhuiszorg en Acute zorg
Senior consultant ⎯ Vooral actief in Ziekenhuiszorg en Acute zorg
“Gezondheid is niet alles, maar zonder gezondheid is alles niets. Daar geloof ik in, zowel persoonlijk als vanuit maatschappelijk perspectief.”

In zijn opdrachten brengt Reinout structuur aan in complexe materie en legt hij op heldere wijze de verbinding tussen de cijfers en implicaties voor de praktijk. Zo helpt hij zijn opdrachtgevers om weloverwogen de juiste beslissingen te nemen.

Reinout behaalde in 2014 zijn master in Accounting & Financial management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ondanks de financiële richting van zijn studie zocht hij naar een manier om zijn cijfermatige vaardigheden te combineren met het maatschappelijk belang. Geënthousiasmeerd door een opdracht over bekostigingsmethodes voor een Amerikaans kinderziekenhuis, schreef hij in samenwerking met Performation Healthcare Intelligence zijn masterscriptie over de impact van benchmarksystemen op de kostenefficiëntie van ziekenhuizen. Het schrijven van mijn scriptie vond ik ontzettend leuk en leerzaam. Door de maatschappelijke relevantie en complexiteit van de zorg heeft de sector mij sindsdien niet meer losgelaten.”

Na het cum laude behalen van zijn mastergraad, werkte Reinout vier jaar als (senior) consultant bij de Healthcare adviespraktijk van EY in Amsterdam. Hier deed hij in binnen- en buitenland ruime ervaring op: van het ontwerp van een nieuw zorgverzekeringsstelsel in het Midden-Oosten, JCI- en EPD-implementaties, integraal capaciteitsmanagement en EU-onderzoek naar geboortezorg, tot het begeleiden van de transitie naar een nieuw ziekenhuis op de Nederlandse Antillen.

Reinout werkt sinds 2019 bij SiRM en richt zich op vraagstukken rondom strategie, beleid, digitalisering en samenwerking in de zorg. Meestal voor ziekenhuizen en aanbieders van acute zorg, zoals regionale ambulancevoorzieningen en huisartsenposten.

Voorbeelden van projectervaring

  • Begeleiding bij de toekomststrategie voor diverse SAZ/STZ-ziekenhuizen en huisartsenposten, waarbij de impact van demografische ontwikkelingen, passende zorg, marktaandelen, portfolio- en locatiekeuzes en digitalisering in kaart is gebracht.
  • Impactanalyse van concentratie van traumachirurgie voor level-1 traumacentra, waarbij de verwachte impact op financiën, capaciteit en kwaliteit in kaart is gebracht.
  • Meta-inventarisatie van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders van medisch specialistische zorg, waarin afspraken over uitkomsten van zorg zijn opgenomen.
  • Formulering van de digitale strategie voor Franciscus ziekenhuis, inclusief toetsingskader waarmee oplossingen en initiatieven geprioriteerd zijn.
  • Ontwerp van een monitor voor de outcomedoelen en mijlpalen van het Informatieberaad Zorg, via rapportages van o.a. de VIPP- en Big 5-programma’s.
  • Participatief ontwerp van het 112-proces voor vijf regionale ambulancevoorzieningen t.b.v. de nieuwe gezamenlijke meldkamer, in samenhang met drie zorgcoördinatiecentra.