Optimalisatie dataregistratie ambulancezorg

Project
2 juni 2023

Dataregistratie stelt aanbieders van ambulancezorg (RAV’s) in staat goede patiëntzorg te leveren, te blijven leren en verbeteren en zich te verantwoorden. Om aan de slag te gaan met huidige uitdagingen, stelde SiRM in opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) een toekomstvisie en stappenplan op voor optimalisatie van dataregistratie.

Dataregistratie is van groot belang in de ambulancezorg. Het stelt Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in staat goede zorg te leveren, te blijven leren en verbeteren, en zich te verantwoorden. De sector loopt echter tegen uitdagingen aan, zoals onduidelijkheid over nut en noodzaak van data, teveel ruimte voor interpretatie en moeizame implementatie van veranderingen. AZN wil aan de slag met de uitdagingen en heeft SiRM gevraagd te adviseren over de gewenste toekomst van dataregistratie en de stappen die nodig zijn om deze te verwezenlijken.

Om tot een toekomstvisie en stappenplan te komen, deed SiRM in de verkennende fase deskreserearch naar het landelijke proces van dataregistratie en data die RAV’s periodiek moeten ontsluiten en aanleveren. Vervolgens hielden we ~20 groepsinterviews met zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, analisten en management van RAV’s over het belang en de toekomst van dataregistratie. Dit resulteerde in de eerste opzet voor de visie en het stappenplan, die we samen met bestuurders en dataregistratie professionals verder hebben vormgegeven tijdens een themabijeenkomst.

Het project resulteerde in een toekomstvisie voor dataregistratie binnen de ambulancezorg en de eerste stappen die benodigd zijn om daar te komen. Op basis van de visie gaan RAV’s straks alléén nog landelijk data aanleveren die bijdragen aan de doelstellingen, en gaan zij op een eenduidigere manier om met data. Mede hierdoor kunnen RAV’s de ambulancezorg verder blijven verbeteren en zich daarnaast beter verantwoorden naar de maatschappij.

Geschreven door