Door complexere zorgvragen en vergrijzing nemen de uitdagingen in de spoedzorg toe. In de regio Tilburg werken zorgaanbieders samen om deze uitdagingen aan te gaan. Een nieuw te bouwen spoedplein bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis is een kans om deze samenwerking en daarmee de zorg voor de inwoners van de regio te verbeteren. SiRM heeft de zorgaanbieders begeleid bij het opstellen van een strategie voor samenwerking op het spoedplein.

De spoedzorg staat voor grote uitdagingen. De belangrijkste oorzaken zijn de toenemende complexiteit van zorgvragen en vergrijzing. Om deze uitdagingen aan te gaan werken aanbieders van spoedzorg in de regio Tilburg samen. Naast de ziekenhuis- en huisartsenspoedzorg gaat het om de geestelijke gezondheidszorg (ggz), organisaties voor verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt) en organisaties uit het sociaal domein, uit de veiligheidsketen, de dienstapotheek en acute mondzorg. De samenwerking is erop gericht inwoners met spoedeisende zorgvragen op meerdere domeinen tegelijk vaker en gemakkelijker zorg op maat te bieden.

Het nieuw te bouwen spoedplein bij het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) is een kans om deze samenwerking verder te versterken. Het spoedplein bevindt zich naast een acuut blok met de huisartsen- en ziekenhuisspoedzorg en biedt ruimte voor medewerkers van de andere spoedzorgaanbieders om op één locatie samen te werken voor patiënten met spoedeisende zorgvragen op meerdere domeinen.

Voor realisatie van het spoedplein is het noodzakelijk dat de spoedzorgaanbieders een gedeeld beeld hebben over de invulling van de samenwerking. SiRM ondersteunde de aanbieders bij het uitwerken van de gezamenlijke ambitie en de vertaling naar samenwerking op het spoedplein. We interviewden eerst alle aanbieders. Vervolgens begeleidden we verschillende werksessies waar partijen gezamenlijk vaststelden voor welk type patiënten samenwerking meerwaarde heeft, op welke onderdelen ze op het spoedplein willen samenwerken, op welke wijze en onder welke condities. We presenteerden de resultaten in bestuurlijke overleggen en legden de uitkomsten vast in een notitie.

De gezamenlijke strategie voor de fysieke samenwerking op het spoedplein vormde input voor de verdere uitwerking van de bouwplannen. De samenwerkende partijen gebruiken de tijd tot oplevering van de nieuwbouw in 2025 voor de inhoudelijke en organisatorische uitwerking van de samenwerking.

Geschreven door