Partner Healthcare  ⎯  Vooral actief in Ouderenzorg, Farmaceutische zorg en Acute zorg
Partner Healthcare ⎯ Vooral actief in Ouderenzorg, Farmaceutische zorg en Acute zorg
“Ik lever graag een bijdrage aan complexe vragen met een groot maatschappelijk belang. De combinatie van onafhankelijke analyses en goede samenwerking met betrokken partijen vormen daar de basis voor.”

Door zijn economische achtergrond en opgedane onderzoeksvaardigheden is Roderik in zijn element als hij kan werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken met een sterke analytische component. Hij wil graag bijdragen aan betere besluitvorming in sectoren met een publiek belang. Door relevante feiten en goed onderbouwde resultaten op heldere wijze te presenteren en op basis daarvan samen met betrokken partijen naar oplossingen te zoeken.

Roderik studeerde Internationale Economie en Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan dezelfde universiteit. Tijdens zijn promotie werkt hij ook bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op het gebied van de regionale economie en de woningmarkt. Na zijn promotie werkte hij bij Roland Berger Strategy Consultants waar hij betrokken is geweest bij verschillende projecten in de zorg.

Vervolgens werkte hij als onderzoeker en projectleider bij Atlas voor Gemeenten. Hier heeft hij een groot aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd en geleid op gebied van de woningmarkt, cultuur, het sociaal domein en de regionale economie. Roderik heeft veel ervaring met het presenteren van inhoudelijk complexe onderwerpen voor een breder publiek en is als docent in de Master of Real Estate (MRE) opleiding van TIAS business school en als lecturer verbonden aan de Utrecht School of Economics (Universiteit Utrecht).