Onderzoek beleidsopties versterken arbeidsmarkt ouderenzorg

Project
8 maart 2022

Een toenemend probleem voor de ouderenzorg is de krapte op de arbeidsmarkt. Door vergrijzing neemt de vraag naar ouderenzorg sterk toe terwijl het aanbod aan potentiële werknemers en mantelzorgers achterblijft. ActiZ formuleerde acht beleidsopties die bij kunnen dragen aan het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk. SiRM bracht in opdracht van ActiZ de impact en haalbaarheid van elke beleidsoptie in beeld. Actiz gebruikt de resultaten van het onderzoek om met andere partijen het gesprek aan te gaan over het realiseren van deze opties.

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de ouderenzorg is om de komende jaren voldoende mensen te vinden om de zorg te leveren die nodig is. ActiZ is de brancheorganisatie voor ouderenzorg in Nederland waarbinnen de Commissie Arbeid zich onder andere bezig houdt met vraagstukken op gebied van de arbeidsmarkt. Deze commissie formuleerde acht beleidsopties waarmee leden van ActiZ een grotere bijdrage zouden kunnen leveren aan het arbeidsmarktvraagstuk.

Voor realisatie van deze opties is ActiZ mede-afhankelijk van beslissingen van en veranderingen bij andere partijen. ActiZ vroeg SiRM om de impact en haalbaarheid van de beleidsopties te onderzoeken. De impact is ingeschat door de potentiële toename van het aantal beschikbare uren te berekenen op basis van bestaande onderzoeken en gegevens over de arbeidsmarkt. De haalbaarheid is bepaald door de externe afhankelijkheid in te schatten op het gebied van: de arbeidsmarkt, (externe) veranderkracht, bekostiging, macrobudget en wet- en regelgeving.

Alle acht de onderzochte beleidsopties versterken de aanbodkant van de arbeidsmarkt: het aantal beschikbare uren voor de ouderenzorg wordt hoger. Deze toename kan worden ingezet om meer zorg te bieden en/of de werkdruk te verlagen. De omvang van de toename varieert tussen de opties net als de haalbaarheid.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen wondermiddel is: geen enkele beleidsoptie heeft naar verwachting een hoge impact én een hoge haalbaarheid. De drie beleidsopties met de grootste impact zijn het reduceren van administratieve lasten, optimale inzet van technologie en het leidend maken van het principe bekwaam is bevoegd. Realisatie van deze drie opties is echter sterk afhankelijk van andere partijen en de haalbaarheid op korte termijn is daarom lager dan bij andere opties zoals het faciliteren en financieren van de opleidingsfunctie voor de wijkverpleging of het realiseren van voldoende financiële middelen voor een adequate begeleiding stagiaires waardoor de studie-uitval vermindert. Actiz gebruikt de resultaten van het onderzoek om het gesprek met verschillende partijen aan te gaan over het realiseren van deze opties.

Geschreven door