Partner Healthcare & Energy  ⎯  Vooral actief in Ziekenhuiszorg, Ouderenzorg en Eerstelijns zorg
Partner Healthcare & Energy ⎯ Vooral actief in Ziekenhuiszorg, Ouderenzorg en Eerstelijns zorg
“SiRM werkt voor alle partijen in de markt. Dat kan alleen als je analyses onafhankelijk zijn.”

Sinds 2001 werkt Jan-Peter op ‘gereguleerde’ markten zoals elektriciteit, gas, water, volkshuisvesting en de zorg. Eerst enkele jaren bij de overheid (voorlopers van ACM en NZa) en sinds 2005 als consultant. Jan-Peter is een van de oprichters van SiRM. Het ‘ambacht’ strategieconsulting leerde hij bij McKinsey waar hij na zijn promotie in natuurkunde werkte.

Jan-Peter heeft, na zijn promotie in de natuurkunde, het ‘ambacht’ strategieconsulting geleerd bij McKinsey in Amsterdam. Hij werkte daar onder andere mee aan projecten in de high tech, aerospace en de bankensector. In 2001 maakte Jan-Peter de overstap naar de overheid. Bij de (voorloper van de) Autoriteit Consument en Markt (ACM) werkte hij aan regulering, waaronder tariefstelling van het landelijk hoogspanningsnet, het landelijk gasnet en de regionale netten. Daarna werkte Jan-Peter bij de Nederlandse Zorgautoriteit mee aan regulering en toezicht in de zorg waar destijds de marktwerking werd geïntroduceerd.

Jan-Peter is een van de oprichters van SiRM – Strategies in Regulated Markets. Met SiRM wil Jan-Peter een bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling van de complexe markten waarop de overheid altijd een rol zal blijven spelen. Met een pragmatische insteek, gebaseerd op de dagelijkse praktijk van de spelers in de markt, en kennis van de economie van regulering, hoopt Jan-Peter een concrete bijdrage te leveren aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van hun dienstverlening.

Voorbeelden van projectervaring

  • Tariefregulering warmtenetten. Warmtenetten zijn een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Ze kennen veel karakteristieken van een monopolie. SiRM deed in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek naar verschillende manieren van tariefregulering om de (klein)verbruiker te beschermen.
  • Productmarktafbakening ziekenhuiszorg. Voor de Autoriteit Consument en Markt (ACM) deden SiRM en TG onderzoek naar de definitie van ziekenhuismarkten. Die definitie speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van een fusievoornemen en marktmachtposities.
  • Strategische agenda langdurige zorg instelling. SiRM ondersteunde de RvB van een grote aanbieder van langdurige zorg (thuiszorg, herstelzorg en zorg met wonen). We ondersteunden de directies bij hun belangrijkste strategische vragen. Samen met RvB en RvT stelden we een gestructureerde aanpak vast voor de RvT vergaderingen.
  • Meerjarencontract ziekenhuis en zorgverzekeraar. Voor een groot ziekenhuis en zorgverzekeraar geeft SiRM analytische ondersteuning om tot een meerjarencontract te komen. Samen met een werkgroep van beide partijen, analyseren we de verhouding basis- en complexe zorg, en de ontwikkelingen daarin. Doel is te komen tot een contract van vijf jaren. In dit project werkt SiRM samen met CommonEye.

Publicaties van Jan-Peter Heida

Jan-Peter heeft meegewerkt aan onderstaande publicaties.

Marktanalyse van volgesorteerde farmaceutische groothandels
Publicatie 23 maart 2023
Impact van het bevriezen van het aantal verpleeghuisplaatsen (WOZO)
Publicatie 21 maart 2023
Onderzoek naar de beschikbaarheid van wijkverpleging
Publicatie 13 maart 2023
Marktverkenning medische hulpmiddelen
Publicatie 13 december 2022
Passende eerstelijns farmaceutische zorg
Publicatie 7 november 2022
Onderzoek beleidsopties arbeidsmarkt ouderenzorg
Publicatie 8 maart 2022
Kinderoncologie op waarde geschat
Publicatie 6 januari 2022
Evaluatie van instrument Hoofdlijnenakkoorden
Publicatie 21 december 2021
EW magazine ‘Beste ziekenhuizen en klinieken 2021’
Publicatie 18 november 2021
Substantieel potentieel
Publicatie 5 juli 2021
Geschat potentieel effectieve zorg
Publicatie 13 mei 2021
Elsevier Weekblad 'De beste ziekenhuizen 2020'
Publicatie 23 november 2020
Gemeentelijke woonvisies en handelingsperspectieven onderzocht
Publicatie 26 oktober 2020
Verkenning kwaliteitsstandaard voor zorg bij differences in sex development (DSD)
Publicatie 9 oktober 2020
Concentratie van complexe ingrepen kan meer dan 200 sterftegevallen vermijden
Publicatie 28 juli 2020
Noodzakelijke reguliere zorg in het Corona tijdperk - In vijf dagen opschalen
Publicatie 8 april 2020
Review voorstel tariefregulering warmtebedrijven
Publicatie 4 februari 2020
Elsevier Weekblad 'De beste ziekenhuizen 2019'
Publicatie 13 november 2019
Evaluatie ACM leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen
Publicatie 5 november 2019
Scenario's ouderenzorg in beeld - Sectorbeeld ouderenzorg naar 2030 en 2040
Publicatie 27 oktober 2019
Maatschappelijke impact van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid
Publicatie 19 september 2019
Gelijkgerichtheid stimuleert Juiste Zorg op de Juiste Plek
Publicatie 29 juli 2019
Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ geëvalueerd
Publicatie 29 juli 2019
Uitkeren van dividend in de zorg
Publicatie 3 juli 2019
Warmtenet kun je niet als 'open' net beschouwen, zoals gemeenten doen
Publicatie 1 juli 2019
Versnellingsagenda’s voor Juiste Zorg op de Juist Plek voor vier aandoeningen
Publicatie 9 mei 2019
Actie-agenda ouderenzorg
Publicatie 9 april 2019
Tariefregulering voor kleinverbruikers van warmtenetten
Publicatie 8 februari 2019
Elsevier Weekblad 'De beste ziekenhuizen 2018'
Publicatie 14 november 2018
Mededingingsprobleem geldt niet voor elk type ziekenhuiszorg
Publicatie 11 oktober 2018
Evaluatie betaaltitels Organisatie & Infrastructuur
Publicatie 21 juni 2018
Beter Thuis
Publicatie 10 mei 2018
Klinieken vergeleken
Publicatie 19 april 2018
Versterk zorgfunctie openbaar apothekers met patiëntgerichte bekostiging
Publicatie 6 april 2018
Next level gezondheidszorg - Hoe het beter en efficiënter kan
Publicatie 15 maart 2018
Concentreer zorg, niet zorgaanbieders
Publicatie 23 januari 2018
Prijsstijgingen na ziekenhuisfusies. Is Nederland te klein?
Publicatie 14 december 2017
Nederlandse ziekenhuizen toch niet te groot?
Publicatie 10 december 2017
Methode Elsevier Weekblad's 'De beste ziekenhuizen 2017'
Publicatie 1 december 2017
Afbakening productmarkt ziekenhuiszorg
Publicatie 23 november 2017
Versterking inkoop van geneesmiddelen door ziekenhuizen
Publicatie 16 november 2017
Concentratie van IAT-zorg in Nederland
Publicatie 18 juni 2017
Ordening ambulancezorg 2020
Publicatie 9 juni 2017
Eerste verkenning effecten hoofdlijnakkoorden
Publicatie 11 april 2017
Kwaliteitsindicatoren klinieken Elsevier
Publicatie 22 februari 2017
Evaluatie overheveling geneesmiddelen
Publicatie 5 april 2016
Contouren bekostiging wijkverpleging
Publicatie 10 november 2015
Informatiekaarten over mededinging in het sociale domein
Publicatie 30 oktober 2015
Maatschappelijke Kosten Baten Afweging geboortezorg
Publicatie 15 april 2015
Brancherapporten Nederlandse ziekenhuizen
Publicatie 1 augustus 2014
Buitenpolikliniek leidt tot extra patiënten
Publicatie 12 maart 2014
De brede betekenis van acute zorg
Publicatie 5 augustus 2013
Boete-inkomsten ACM
Publicatie 3 juli 2013
Regulering drinkwater
Publicatie 11 maart 2013
Nederlandse curatieve zorg niet duur
Publicatie 1 januari 2012
Spreiding en concentratie van ziekenhuisfuncties
Publicatie 24 november 2010