Partner Healthcare & Energy  ⎯  Vooral actief in Ziekenhuiszorg, Ouderenzorg en Eerstelijns zorg
Partner Healthcare & Energy ⎯ Vooral actief in Ziekenhuiszorg, Ouderenzorg en Eerstelijns zorg
“SiRM werkt voor alle partijen in de markt. Dat kan alleen als je analyses onafhankelijk zijn.”

Sinds 2001 werkt Jan-Peter op ‘gereguleerde’ markten zoals elektriciteit, gas, water, volkshuisvesting en de zorg. Eerst enkele jaren bij de overheid (voorlopers van ACM en NZa) en sinds 2005 als consultant. Jan-Peter is een van de oprichters van SiRM. Het ‘ambacht’ strategieconsulting leerde hij bij McKinsey waar hij na zijn promotie in natuurkunde werkte.

Jan-Peter heeft, na zijn promotie in de natuurkunde, het ‘ambacht’ strategieconsulting geleerd bij McKinsey in Amsterdam. Hij werkte daar onder andere mee aan projecten in de high tech, aerospace en de bankensector. In 2001 maakte Jan-Peter de overstap naar de overheid. Bij de (voorloper van de) Autoriteit Consument en Markt (ACM) werkte hij aan regulering, waaronder tariefstelling van het landelijk hoogspanningsnet, het landelijk gasnet en de regionale netten. Daarna werkte Jan-Peter bij de Nederlandse Zorgautoriteit mee aan regulering en toezicht in de zorg waar destijds de marktwerking werd geïntroduceerd.

Jan-Peter is een van de oprichters van SiRM – Strategies in Regulated Markets. Met SiRM wil Jan-Peter een bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling van de complexe markten waarop de overheid altijd een rol zal blijven spelen. Met een pragmatische insteek, gebaseerd op de dagelijkse praktijk van de spelers in de markt, en kennis van de economie van regulering, hoopt Jan-Peter een concrete bijdrage te leveren aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van hun dienstverlening.

Projecten van Jan-Peter Heida

Jan-Peter heeft onder andere gewerkt aan onderstaande projecten.

Verkenning vergoeding stagebegeleiding
Project 16 april 2024
Internationaal vergelijkend onderzoek pakketbeheer
Project 12 december 2023
Ervaringen praktijkhouders in de eerstelijn met zorgverzekeraars
Project 7 november 2023
Kaderwetevaluatie Nederlandse Zorgautoriteit
Project 26 oktober 2023
Ondersteuning bij opstellen zorginkoopbeleid Menzis langdurige zorg
Project 4 september 2023
Oplossingen voor capaciteitsproblemen huisartsenposten
Project 24 maart 2023
Ondersteuning bij totstandkoming Integraal Zorgakkoord (IZA)
Project 27 januari 2023
Toets kwaliteit dashboard zorgfraude
Project 30 september 2022
Onderzoek naar vraag naar transgenderzorg in Nederland
Project 28 juli 2022
Onderzoek beleidsopties versterken arbeidsmarkt ouderenzorg
Project 8 maart 2022
Inschatting omvang medisch specialistische zorg op Aruba
Project 21 januari 2022
De waarde van kinderoncologische zorg
Project 6 januari 2022
Evaluatie van het instrument Hoofdlijnenakkoorden (HLA's) in de zorg
Project 16 december 2021
Schatting van opbrengst focus op effectieve zorg in het basispakket
Project 13 mei 2021
Bereikbaarheid van huisartsenposten
Project 19 februari 2021
Verkenning van kwaliteitsstandaard voor de zorg voor mensen met DSD
Project 21 oktober 2020
'De beste ziekenhuizen' en 'De beste klinieken' voor EW
Project 16 oktober 2020
Strategie voor de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Project 1 september 2020
Toekomstige marktstructuur van de ouderenzorg
Project 28 augustus 2020
Meta-inventarisatie naar contracten met uitkomsten van zorg
Project 24 juli 2020
Nieuwe strategie voor het Flevoziekenhuis
Project 26 juni 2020
Coronavirus en de openbare apotheek
Project 26 juni 2020
Opschaling van noodzakelijke reguliere zorg na covid-19
Project 22 mei 2020
Tussentijdse evaluatie van het programma Uitkomstgerichte Zorg
Project 24 april 2020
Sectorbeeld van ouderenzorg in 2030/2040 voor ActiZ
Project 25 oktober 2019
Maatschappelijke impact van slechthorendheid
Project 19 oktober 2019
Gelijkgerichtheid van medisch specialisten en ziekenhuizen
Project 1 juli 2019
Onderzoek naar uitkeren van dividend in de zorg
Project 1 juni 2019
Actie-agenda voor de ouderenzorg
Project 1 april 2019
Reguleringsvormen voor warmtenetten
Project 1 februari 2019
Bekostiging van openbare apotheken
Project 1 april 2018
Meerjarencontract tussen UMC en zorgverzekeraar
Project 19 maart 2018
Strategie voor grote aanbieder van verpleeghuiszorg en thuiszorg
Project 2 maart 2018
Versterking van de inkoop van dure geneesmiddelen door ziekenhuizen
Project 1 oktober 2017
Analyse van benodigd aantal locaties voor IAT-behandelingen
Project 19 juni 2017
Ordening en financiering van de ambulancezorg
Project 1 mei 2017
Evaluatie van overheveling van geneesmiddelenbudget naar het ziekenhuis
Project 1 april 2016