Nieuwe strategie voor het Flevoziekenhuis

Project
26 juni 2020

Het Flevoziekenhuis in Almere stelde haar strategie voor 2020-2025 vast. SiRM ondersteunde dat traject. We begeleidden de stuurgroep en veel werkgroepen, analyseerden de markt en waren penvoerder voor het strategiedocument. Met het resultaat hielpen we het ziekenhuis de komende jaren richting te geven aan haar strategie.

Het Flevoziekenhuis bevindt zich in een veranderende omgeving. Naast veranderingen waar alle ziekenhuizen mee te maken hebben, zoals de beweging naar juiste-zorg-op-de-juiste-plek en digitale zorg, groeit de bevolking van Almere, nu de achtste stad van Nederland, sterk. Het Flevoziekenhuis wilde haar strategie voor de komende vijf jaar daarom herzien, en vroeg SiRM daarbij te ondersteunen.

SiRM was penvoerder van het strategiedocument. Gedurende ongeveer driekwart jaar overlegden we maandelijks met de stuurgroep. We bespraken daar onze analyses van het ziekenhuis en de omgeving op basis van publieke gegevens en gegevens over de patiëntenstromen en behandelingen van het Flevoziekenhuis. We haalden inzichten op bij vele mensen in het ziekenhuis, zoals de medisch specialisten, verpleegkundigen, ondernemingsraad, cliëntenraad en Raad van Toezicht. Uiteindelijk stelde de Raad van Bestuur het document vast.

Onze analyses hebben geholpen de veranderende zorgvraag en omgeving te schetsen, te verhelderen wat de relevante speerpunten voor de strategie van het Flevoziekenhuis zijn, en hoe het die kan realiseren.

Geschreven door