Openbare apotheken maken extra kosten vanwege de corona-epidemie. In opdracht van de KNMP heeft SiRM deze meerkosten geschat en inzichtelijk gemaakt. De apotheken kunnen dit gebruiken in gesprekken over tegemoetkoming met de zorgverzekeraars.

De corona-epidemie heeft bij veel openbare apotheken geleid tot aanpassingen om patiënten te blijven voorzien van de benodigde zorg. De Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) heeft SiRM gevraagd onderzoek te doen naar de meerkosten die gepaard zijn gegaan met deze aanpassingen.

De KNMP deed een oproep in haar ledenbrief om een webenquête in te vullen. We konden daardoor de inzichten van bijna 400 apotheken gebruiken. We spraken bovendien met meerdere apothekers, zowel van ketens als zelfstandige apotheken. In de gesprekken kwamen we steeds een nuchtere ‘can-do’ mentaliteit aan; de apotheken hadden zich in korte tijd aangepast.

De meerkosten schatte SiRM op gemiddeld ruim €13.000,- voor de periode t/m augustus 2020 met een zeer grote bandbreedte (een standaarddeviatie van €11.000,-). Vrijwel alle apotheken rapporteren een stijging in de aanpassings-, bezorg- en niet-declarabele zorgkosten; verder is er veel variatie tussen apotheken. Tezamen verklaren deze kosten ruim 60% van de toename in kosten. Het overige deel van de meerkosten wordt veroorzaakt door hogere personeelskosten en extra afschrijvingen op geneesmiddelen. Ook hierin is veel variatie te zien: meer dan de helft van de apotheken geeft aan geen hogere personeelskosten of extra afschrijvingen te hebben gehad.

De apotheken kunnen de resultaten van ons onderzoek gebruiken in de gesprekken over tegemoetkoming voor extra kosten met de zorgverzekeraars.

Geschreven door