Consultant
Consultant
“Het werken aan maatschappelijke uitdagingen betekent in feite het oplossen van een complexe puzzel. Juist in gereguleerde markten zoals de zorg zijn de uitdagingen groot. Ik lever graag een bijdrage aan het vinden van heldere oplossingen.”

Michiel zet zijn kennis en kunde het liefst in voor de samenleving. Door zijn resultaatgerichte instelling en analytische blik kan hij bij verschillende onderwerpen snel tot de kern komen. Daarbij is een stevige analyse het startpunt om tot mogelijke oplossingen te komen.

Michiel is in 2020 gestart als consultant bij SiRM. Afgestudeerd als jurist en econoom is hij aan de slag gegaan als Rijkstrainee bij het ministerie van Economische Zaken, waar hij aan uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen heeft gewerkt. Vervolgens werkte hij bij een start-up in Amsterdam aan de financiering van maatschappelijke vraagstukken. Het oplossen van complexe maatschappelijke uitdagingen is Michiel daarom niet vreemd. Om tot een oplossing te komen werkt hij nauw samen met de belangrijkste stakeholders, zodat de verschillende perspectieven en belangen aan bod komen. Alleen zo is er voldoende draagvlak om de uitdagingen van vandaag en morgen daadwerkelijk op te lossen.

Projectervaring

Substantieel potentieel. Het ministerie van VWS heeft SiRM gevraagd het besparingspotentieel van substitutie van zorg als onderdeel van Juiste Zorg op de Juiste Plek in beeld te brengen, en welke beleidsmaatregelen noodzakelijk zijn om het besparingspotentieel te realiseren. Michiel heeft hiervoor desk research uitgevoerd naar het besparingspotentieel en een groot aantal interviews gevoerd. Op basis van deze inzichten heeft hij het hoofdstuk over de te nemen beleidsmaatregelen geschreven.

Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund. Het ministerie van OCW heeft SiRM, in samenwerking met de Broekmanstichting en Significant APE, gevraagd om de effecten van de coronasteun in de culturele sector te onderzoeken. Wij conculderen dat coronasteun helpt, maar niet bij alle sectoren. Organisaties met veel eigen inkomsten worden harder getroffen, net als zzp’ers. Michiel heeft hiervoor data-analyse uitgevoerd en delen van het rapport geschreven.