Internationaal vergelijkend onderzoek pakketbeheer

Project
12 december 2023

Vanwege de stijgende zorguitgaven onderzocht SiRM in opdracht van de ministeries van Financiën en VWS vormen van een geslotener pakket en de mogelijkheden hiervan voor de beheersing van zorguitgaven. We concludeerden dat hét gesloten pakket niet bestaat en we zagen geen koppeling tussen een geslotener pakket en de uitgaven aan curatieve zorg.

In de kabinetsreactie op het rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), stelden de ministers van VWS en Financiën de technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven in. Deze werkgroep onderzoekt varianten om de zorguitgaven op macroniveau te beheersen. Momenteel stromen de meeste behandelingen en medische hulpmiddelen automatisch het verzekerde pakket in, zonder een toets op (kosten)effectiviteit.

De directie Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) van VWS heeft SiRM gevraagd om op basis van een internationale vergelijking te onderzoeken welke vormen van een meer gesloten pakket er zijn en wat de mogelijkheden hiervan zijn voor de beheersing van de nationale zorguitgaven. MEVA heeft SiRM daarbij gevraagd zich te richten op het pakketbeheer in vijf West-Europese landen (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Zweden) en te focussen op de curatieve zorg, exclusief geneesmiddelen en fysiotherapie.

Op basis van zeer uitgebreid deskresearch en circa 25 interviews met experts uit de vergelijkingslanden concluderen we dat het gras in de onderzochte landen niet groener is dan in Nederland. We concludeerden dat hét gesloten pakket niet bestaat: ‘geslotenheid’ kan gaan om verschillende elementen van pakketbeheer. Hiernaast onderzochten we voor 34 behandelingen en hulpmiddelen waarvoor het Zorginstituut een standpunt heeft uitgebracht of deze in de onderzochte landen voor dezelfde doelgroep op een vergelijkbare manier worden vergoed. Hiervoor deden we uitgebreid deskresearch en voerden we enkele aanvullende interviews. We zagen geen koppeling tussen een geslotener pakket en lagere uitgaven aan curatieve zorg.

Het onderzoek is door de technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven meegenomen in hun ambtelijk advies dat in december 2023 aan de Tweede Kamer gestuurd is.

Geschreven door