Ondersteuning bij totstandkoming Integraal Zorgakkoord (IZA)

In het najaar van 2022 sloot het ministerie van VWS het Integraal Zorgakkoord (IZA) met een groot aantal partijen in de zorg. SiRM ondersteunde VWS bij de totstandkoming van het IZA, onder andere door sessies te organiseren en leiden en bij te dragen aan de conceptteksten.

De zorg staat voor grote uitdagingen. Zo staat de toegankelijkheid van de zorg bijvoorbeeld sterk onder druk door onder andere het arbeidsmarkttekort en de vergrijzing. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom met een groot aantal partijen in de zorg het Integraal Zorgakkoord (IZA) gesloten. Het doel van het IZA is om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

VWS en partijen hebben in het IZA afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van de uitdagingen in de komende vier jaar. Zo zijn in het IZA onder andere afspraken gemaakt over intensievere (regionale) samenwerking, het versterken van de eerstelijnszorg en digitalisering. Ook zijn afspraken gemaakt om het voor zorgverleners aantrekkelijker te maken om in de zorg te (blijven) werken.

SiRM heeft het ministerie van VWS ondersteund bij de totstandkoming van het IZA. We hielpen bij het opzetten van het proces en organiseerden en leidden verschillende (onderhandel-)sessies met VWS en partijen over de inhoud van het IZA. Daarnaast dachten we mee bij de totstandkoming van de IZA-tekst, onder andere door mee te lezen op conceptteksten. Ten slotte hielpen we in de voorbereiding van de monitoring van de IZA-afspraken door met VWS en partijen tot een voorstel voor deze monitoring te komen.

Geschreven door