Meerjarencontract tussen UMC en zorgverzekeraar

Project
19 maart 2018

SiRM begeleidde een traject van ongeveer vier maanden om tot een vijfjarencontract tussen een UMC en een zorgverzekeraar te komen. We deden dat samen met CommonEye, dat zich vooral richtte op de samenwerking. SiRM verzorgde als ‘trusted third party’ de vele analyses om tot gedeelde inzichten te komen. Deze gedeelde feitenbasis maakte het mogelijk om samen goede strategische keuzes te maken.

De meeste UMC’s en zorgverzekeraars zijn voor langere termijn tot elkaar ‘veroordeeld’. Daarom wilden dit UMC en deze zorgverzekeraar, in plaats van jaarlijks, over langere termijn afspraken maken. Samen met CommonEye wonnen we de tender om dit traject te begeleiden. Een belangrijk onderdeel van de aanpak was gedeelde ‘factfinding’. Daarbij ondersteunde SiRM.

We reisden regelmatig af voor werksessies met de klankbordgroep van ruim 25 mensen. Daar toetsten we onze analyses van de gegevens van het UMC en van de zorgverzekeraar. Waar mogelijk hebben we deze gegevens gekoppeld. Uiteraard werkten we volgens de AVG. Door deze koppeling konden we een rijker inzicht in de situatie van het UMC geven. We maakten onder andere een vergelijking van het verwachte en gerealiseerde zorgvolume gegeven de ligging en de naburige ziekenhuizen. Ook keken we naar de verhouding tussen academische en algemene ziekenhuiszorg en rekenden we scenario’s door om tot een nog hoger aandeel academische zorg te komen.

Door onze inbreng hadden partijen een gedeelde feitenbasis. Daardoor werd het mogelijk om samen goede strategische keuzes te maken. Die werden in het vijfjarencontract vastgelegd. Het project was bovendien een mooi voorbeeld van succesvolle samenwerking met een ander adviesbureau, CommonEye, gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken.

Geschreven door