Kwaliteitsindicatoren
Menu

Onderzoek naar vraag naar transgenderzorg in Nederland

De vraag naar transgenderzorg groeit de afgelopen jaren sterk. Ondanks groeiende capaciteit lopen de al lange wachttijden voor deze zorg op. Hoeveel capaciteit nodig is om aan de vraag naar zorg te voldoen, is nu niet bekend. In opdracht van ZonMw voert SiRM daarom een onderzoek uit, gericht op het zo goed mogelijk schatten van de huidige en toekomstige vraag naar transgenderzorg. Dit onderzoek loopt tot eind 2022. We betrekken hierbij graag zo veel mogelijk stakeholders. Deze pagina biedt meer informatie over ons onderzoek en over andere lopende onderzoeken. Dit najaar publiceren we een openbare consultatie van ons rapport op deze pagina.

De toename van het aantal transgender personen dat medische zorg zoekt, leidt tot druk op de bestaande voorzieningen en lange wachttijden. Daarbij geeft dit ook druk op de kwaliteit van zorg. Om deze toename en de vraag naar deze zorg beter te begrijpen, heeft ZonMw dit jaar drie onderzoeken uitgezet binnen de transgenderzorg:

  • Een onderzoek naar de omvang van de vraag naar transgenderzorg nu en in de toekomst – uitgevoerd door SiRM.
  • Een onderzoek naar verklaringen voor de recente toename van het aantal zorgvragen – uitgevoerd door de Radboud Universiteit.
  • Een evaluatie van de kwaliteitsstandaard Transgenderzorg Somatisch – uitgevoerd door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

De resultaten van deze onderzoeken zullen zorgaanbieders en zorgverzekeraars helpen om de keten van transgenderzorg optimaal te organiseren. In ons onderzoek werken we aan een kwantitatief model om de vraag naar transgenderzorg zo goed mogelijk te schatten. Waar mogelijk werken we daarbij samen met de andere lopende onderzoeken. Dit zowel om betere resultaten te krijgen, als om de betrokkenen niet meer te belasten dan nodig.

Zowel in het opstellen van de methode voor het schatten van de vraag naar transgenderzorg als voor de toepassing van de methode en het gebruik van de resultaten, is betrokkenheid van stakeholders cruciaal. We betrekken daarom transgender personen en hun naasten, belangenorganisaties, zorgaanbieders en andere betrokkenen bij het project. Tot nu toe gebeurt dat via klankbordgroepen. Daarnaast publiceren we dit najaar een conceptversie van onze resultaten en de code van het model op deze pagina. We nodigen op dat moment alle belanghebbenden uit om inbreng te leveren om zo tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen. Het definitieve rapport leveren we eind 2022 op.

Team

Jan-Peter Heida
Jan-Peter Heida
Partner Healthcare & Energy
Vooral actief in Ziekenhuiszorg, Ouderenzorg en Eerstelijns zorg
Bekijk profiel

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600