Onderzoek naar vraag naar transgenderzorg in Nederland

De vraag naar transgenderzorg groeit de afgelopen jaren sterk. Ondanks groeiende capaciteit lopen de al lange wachttijden voor deze zorg op. Hoeveel capaciteit nodig is om aan de vraag naar zorg te voldoen, is nu niet bekend. In opdracht van ZonMw voert SiRM daarom een onderzoek uit, gericht op het zo goed mogelijk schatten van de huidige en toekomstige vraag naar transgenderzorg.

De toename van het aantal transgender personen dat medische zorg zoekt, leidt tot druk op de bestaande voorzieningen en lange wachttijden. Daarbij geeft dit ook druk op de kwaliteit van zorg. Om deze toename en de vraag naar deze zorg beter te begrijpen, heeft ZonMw dit jaar drie onderzoeken uitgezet binnen de transgenderzorg:

  • Een onderzoek naar de omvang van de vraag naar transgenderzorg nu en in de toekomst – uitgevoerd door SiRM.
  • Een onderzoek naar verklaringen voor de recente toename van het aantal zorgvragen – uitgevoerd door de Radboud Universiteit.
  • Een evaluatie van de kwaliteitsstandaard Transgenderzorg Somatisch – uitgevoerd door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

De resultaten van deze onderzoeken zullen zorgaanbieders en zorgverzekeraars helpen om de keten van transgenderzorg optimaal te organiseren. In ons onderzoek werken we aan een kwantitatief model om de vraag naar transgenderzorg zo goed mogelijk te schatten. Waar mogelijk werken we daarbij samen met de andere lopende onderzoeken. Dit zowel om betere resultaten te krijgen, als om de betrokkenen niet meer te belasten dan nodig.

Zowel in het opstellen van de methode voor het schatten van de vraag naar transgenderzorg als voor de toepassing van de methode en het gebruik van de resultaten, is betrokkenheid van stakeholders cruciaal. We betrekken daarom transgender personen en hun naasten, belangenorganisaties, zorgaanbieders en andere betrokkenen bij het project.

Openbare consultatie

Tot en met vrijdag 27 januari kon iedereen die dat wil – betrokken bij het onderzoek of niet – reageren op de concepten van ons rapport en de methodologische bijlage. Hartelijk dank aan iedereen die gereageerd heeft. We gebruiken de reacties om het definitieve rapport en de definitieve bijlage te schrijven. Wanneer ons onderzoek afgerond is, publiceren we de definitieve versies ook op deze pagina.

Downloads en links

Geschreven door