Versterking van de inkoop van dure geneesmiddelen door ziekenhuizen

In opdracht van de NVZ heeft SiRM onderzocht op welke manier ziekenhuizen de inkoop van geneesmiddelen kunnen versterken. Aan de hand van meer dan 30 interviews, een expertbijeenkomst en deskresearch heeft SiRM concrete adviezen gegeven waarmee inkooporganisaties geneesmiddelen in kunnen kopen tegen lagere prijzen.

De kosten van geneesmiddelen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft daarom een Taskforce Dure Geneesmiddelen ingesteld. Deze richt zich onder meer op het versterken van de inkooprol van ziekenhuizen ten opzichte van de farmaceutische industrie. Zij heeft SiRM gevraagd onderzoek te doen naar ‘good practices’ op het gebied van inkoop van geneesmiddelen door ziekenhuizen en te komen met concrete voorstellen voor het verder vergroten van de inkoopmacht.

SiRM heeft meer dan 30 interviews gevoerd, een expertbijeenkomst georganiseerd en deskresearch gedaan. We hebben interviews gevoerd met ziekenhuisapothekers, leden van de RvB, medisch specialisten, managers van de afdeling finance & control en de afdeling inkoop, werkzaam in algemene ziekenhuizen en academische centra. Daarnaast hebben we gesproken met medewerkers van zorgverzekeraars, brancheverenigingen, inkoopbureaus en patiëntenverenigingen en wetenschappelijke verenigingen. We hebben de opbrengsten uit de interviews verrijkt met deskresearch. Na het voeren van tweederde van de interviews hebben we een expertbijeenkomst georganiseerd om de opbrengsten te duiden.

Het rapport biedt concrete adviezen om geneesmiddelen in te kopen tegen lagere prijzen. Ziekenhuizen kunnen de inkoop versterken door systematisch vijf stappen van een effectief inkoopproces te doorlopen in hun eigen ziekenhuis en in de inkooporganisatie waarbij ze mogelijk aangesloten zijn. De optimale schaal waarop een inkooporganisatie acteert is afhankelijk van het geneesmiddelensegment. Voor geneesmiddelen waarbij weinig onderhandeling mogelijk is, zoals monopolie en oligopolie geneesmiddelen, is een grotere schaal van belang. Tegelijkertijd is de zogenaamde slagkracht van een inkooporganisatie cruciaal, en deze neemt juist af bij grotere schaal.

Meerdere inkooporganisaties hebben aangegeven het rapport nuttig te vinden, vooral de vijf stappen van een effectief inkoopproces.

Geschreven door