Strategie voor grote aanbieder van verpleeghuiszorg en thuiszorg

Project
2 maart 2018

Als grote aanbieder van verpleeghuiszorg en thuiszorg werkt onze cliënt continu aan het bijschaven van haar strategie en bedrijfsprocessen. SiRM ondersteunt daarin al meerdere jaren de Raad van Bestuur en het topmanagement.

Grote aanbieders van verpleeghuiszorg en thuiszorg hebben te maken met een veranderende omgeving. De vergrijzing leidt tot sterke vraag naar ouderenzorg, terwijl het aanbod van ‘handen aan het bed’ niet meegroeit. Daarnaast worden ouderen gestimuleerd om langer zelfstandig te wonen en moet de kwaliteit van zorg uiteraard hoog blijven. Onze cliënt, een grote aanbieder in een landelijk gebied, moet dan ook geregeld haar strategie aanscherpen en bijsturen. Bovendien moet die strategie vanuit de bedrijfsonderdelen worden geformuleerd.

Voorbeelden van projecten die we deden zijn: (1) Strategiebepaling met de directeuren van de verschillende onderdelen, zoals verzorgings- en verpleeghuizen, geriatrische revalidatiezorg, thuiszorg, eerstelijnsvoorzieningen, behandeldienst en wmo-diensten voor gemeenten. Met onze systematisch 11P model werkten we aan de strategie. (2) Doorrekenen van de verwachte omzetontwikkeling over een periode van vijf jaar met het SiRM Zorggroeimodel. (3) Analyseren van kansen en bedreigingen in verschillende cliëntsegmenten en -proposities, ingedeeld naar thuis/tijdelijk verblijf/zorg met wonen en licht/middel/zware zorg. (4) Inventariseren van risico’s voor de organisatie en hoe daarop in te spelen.

Onze analyses worden vaak in de Raad van Bestuur besproken. We hebben onze resultaten ook enkele keren mogen toelichten in de Raad van Toezicht.

Geschreven door