Project
6 januari 2022

SiRM heeft voor het Prinses Máxima Centrum de maatschappelijke waarde van kinderoncologische zorg en onderzoek vanuit economisch perspectief gewaardeerd. De conclusie is dat de baten van zowel behandeling als onderzoek volgens standaard (zorg)economische methoden ruimschoots opwegen tegen de kosten. Dit geeft het Máxima handvatten om haar maatschappelijke waarde ook vanuit dit perspectief te kunnen beargumenteren.

Dat goede kinderoncologische zorg van onschatbare waarde is voor mensen die hiermee te maken krijgen, staat buiten kijf. Toch ervaart ook het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie (het Máxima) dat de toenemende druk op publieke middelen een risico kan zijn voor haar ambitie op het gebied van kinderoncologische zorg en onderzoek. Daarom is SiRM gevraagd de maatschappelijke waarde van deze zorg en het onderzoek vanuit economisch perspectief in kaart te brengen.

Bij de uitvoering van dit project hebben we dankbaar gebruik gemaakt van expert-input over zowel de zorginhoudelijke als economische aspecten van de kinderoncologie. Daartoe hebben we enerzijds interviews met zorgprofessionals, onderzoekers en bestuurders van het Máxima gehouden over de huidige (internationale) stand van zorg en onderzoek. Anderzijds hebben we de economische methodes steeds getoetst en aangescherpt doormiddel van een klankbordgroep van gezondheidseconomen.

De conclusie is dat zowel de behandelingen als het onderzoek zich vanuit maatschappelijk oogpunt ruimschoots terugbetalen. Mede doordat kinderen na overleving nog een heel leven voor zich hebben, bedragen de kosten van de behandeling per gewonnen levensjaar slechts circa €6.200.

De waardering van onderzoek is vanwege het internationale karakter en bijkomende free-rider aspecten lastiger te duiden. We trachten dat toch te doen door een internationaal perspectief op vooruitgang te kiezen. Het internationaal vooraanstaande Nederlandse onderzoek is dan te waarderen als een toename van 5,3 overlevenden per jaar in de toekomst. Bij een discontering van daaruit voortkomende baten à 1,5% per jaar, zijn deze volgens onze schatting achttien keer zo groot als de kosten. De internal rate of return is 11%.

Met dit rapport kan het Prinses Máxima Centrum de waarde van zorg en hun investeringen in onderzoek en nieuwe behandelingen in een bredere maatschappelijke zin laten zien aan stakeholders.

Geschreven door