Analyse van benodigd aantal locaties voor IAT-behandelingen

Project
19 juni 2017

De NFU vroeg SiRM om te onderzoeken hoeveel locaties nodig zijn voor de behandeling van intra-arteriële trombectomie (IAT). Die behandeling kwam net uit een klinisch onderzoek op 19 locaties. Met een werkgroep van medici maakten we een simulatiemodel om scenario’s door te rekenen. We vonden dat acht locaties volstaat.

Intra-arteriële trombectomie (IAT) is een behandeling bij een beroerte door een stolsel in de hersenen. Met IAT wordt een katheter via de lies ingebracht en naar het hoofd gemanoeuvreerd. Daar wordt de blokkade weggehaald. Ten tijde van ons onderzoek was het voor ongeveer 11% van de patiënten met een dergelijke blokkade de preferente behandeling. IAT kwam toen uit een onderzoeksfase waarin het bij 19 ziekenhuizen werd geleverd. Na deze fase moest bepaald worden waar in Nederland deze zorg geleverd wordt. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vroeg SiRM om de nodige spreiding analytisch te onderbouwen.

We werkten in het project samen met een werkgroep van (interventie-)neurologen en radiologen die de IAT-behandeling zelf uitvoeren. Met hen brachten we alle stappen die bij een behandeling komen kijken in kaart: van de melding tot uiteindelijke de ingreep, met daartussen onder andere, ambulancevervoer, oproep van het team, voorbereiden van de OK-ruimte, aankomst in ziekenhuis en pre-diagnostiek. Op basis daarvan maakten we een Markov-chain-achtig model. Daarmee rekenden we verschillende scenario’s door, inclusief hun gevoeligheid voor aannames en de impact op reistijden van alle postcodegebieden. Die scenario’s bespraken we steeds met de werkgroep, waarna we het model verbeterden. In het eindmodel keken we ook naar de QALY-winst (levensjaren in volledige gezondheid).

Wij vonden dat door de logistiek slim te organiseren, Nederland toe zou kunnen met ongeveer acht tot tien locaties voor IAT. Mede op basis van ons onderzoek zijn niet meer ziekenhuizen IAT gaan leveren, hoewel ze dat vaak wel wensten.

Geschreven door