Sectorbeeld van ouderenzorg in 2030/2040 voor ActiZ

Project
25 oktober 2019

De ouderenzorg verandert sterk. ActiZ vroeg SiRM om dat te kwantificeren met het oog op 2030 en 2040. Dat leverde een inzichtelijk model op dat breed inzetbaar is.

ActiZ is de brancheorganisatie voor ouderenzorg in Nederland. Zij publiceerde voorjaar 2019 enkele toekomstscenario’s. Die werden grotendeels bepaald door de economische situatie. ActiZ wilde ze graag kwantificeren en vroeg daarvoor SiRM.

We hebben ons uiteraard eerst in de scenario’s verdiept, met desk research en in gesprekken met bestuur en medewerkers van ActiZ. Daarna hebben we een model gebouwd voor de impact van economische groei op ouderenzorg. Het model koppelt aannames voor de scenario’s aan demografische ontwikkelingen, bedrijfskundige gegevens, en uitgaven in drie sectoren van ouderenzorg (Zorg Thuis, Wonen & Zorg en Revalidatie & Herstel). Ons model kent drie opeenvolgende stappen: eerst de impact van demografie tot 2030, dan de impact van hoe Nederland daarmee omgaat tot 2030 in vier scenario’s en daarna de impact van bevolkingsontwikkeling tussen 2030 en 2040.

Het moeilijkste van dit project was om de maatschappelijke veranderingen te kwantificeren, bijvoorbeeld de impact van het aantal mantelzorgers op de zorgvraag, van technologische veranderingen op de productiviteit in de verpleeghuizen, en van langer thuis wonende ouderen op de thuiszorg. Dit deden we in werksessies met ons eigen SiRM-team. De resultaten daarvan bespraken we steeds met mensen van ActiZ.

De resultaten van ons onderzoek zijn breed gepubliceerd en besproken op een grote ledenbijeenkomst van ActiZ. Vooral het belangrijkste punt – het nijpende tekort aan mensen om de zorg te leveren – kreeg aandacht. Ook was het mooi te zien dat woordvoerders en bestuurders onze resultaten direct, soms binnen een halve dag, konden gebruiken in de landelijke media. We leverden ook nog een web-based versie van ons model op. Verpleeg= en verzorgingshuizen kunnen die zelf gebruiken om de scenario s voor hun werkgebied door te rekenen.

Geschreven door