Scenario's ouderenzorg in beeld - Sectorbeeld ouderenzorg naar 2030 en 2040

In opdracht van ActiZ rekende SiRM vier scenario's voor de ontwikkeling van ouderenzorg naar 2030 en 2040 door. Het aandeel ouderenzorg in de Nederlandse economie neemt toe. Afhankelijk van economische en sociale ontwikkelingen van 2,2% van het BNP nu naar 2,4% tot 3,0% in 2030. In 2040 is dat zelfs 3,1 tot 4,1%. In ons rapport geven we aan hoe de ouderenzorg hier mee om kan gaan.

Onze schatting voor de uitgaven aan ouderenzorg volgt uit een kwantitatieve scenario-analyse in drie stappen:

  1. we schatten eerst de impact van demografie tot 2030,
  2. vervolgens de impact van hoe Nederland daarmee omgaat tot 2030 in vier scenario’s en
  3. daarna de impact van bevolkingsontwikkeling tussen 2030 en 2040.

In ons rapport gaan we in op de uitdagingen waar de sector ouderenzorg voor staat.

We onderscheiden twee scenario-onafhankelijke groeifactoren; demografie en incidentie. Op basis daarvan verwachten we ruim €6 miljard aan extra uitgaven aan ouderenzorg in 2030 met de werkwijze van 2018. Daarnaast zijn er nog ‘megatrends’ die in ieder scenario voorkomen: afnemende inzet van mantelzorg, mondigere zorgconsument en langer thuis wonen. Samen zorgen de megatrends voor een groei van €3 miljard in de uitgaven in 2030. In totaal zouden de uitgaven aan ouderenzorg door scenario-onafhankelijke factoren tot 2030 dus groeien met circa €9 miljard bovenop de huidige uitgaven van €15,6 miljard tot €24,6 miljard.

De uiteindelijke verwachte uitgaven aan ouderenzorg hangen af van de maatschappelijke en economische ontwikkelingen en hoe de overheid en sector daarop inspelen. Dat is beschreven in vier scenario’s genoemd naar een soort koffie dat daar gevoelsmatig bij past. Van zwakke naar sterke economie zijn dat: Koffieautomaat, Kan koffie, Oploskoffie en Barista bar. We schatten de uitgaven aan ouderenzorg in 2030 tussen €18 (Kan koffie) en €28 miljard (Barista bar). De scenario’s verschillen vooral door andere keuzes voor de breedte van het zorgpakket en de situatie op de arbeidsmarkt en daarnaast ook voor de inzet van mantelzorgers en technologie. Door Zorg op de Juiste Plek groeit het beroep op de sector ouderenzorg. Voor alle scenario’s groeit het aantal cliënten, de gemiddelde duur van zorg, en het aantal benodigde zorgverleners.

Tussen 2030 en 2040 vergrijst Nederland verder. Bij eenzelfde manier van werken die we per scenario hebben vastgesteld voor 2030, groeien de uitgaven naar €24 tot €39 miljard op basis van de demografische prognoses voor het decennium na 2030.

Downloads en links

Geschreven door