Samen met ZorgPartners stelde SiRM een actie-agenda voor betere zorg voor kwetsbare ouderen op. De aansluiting tussen zorg thuis en intramurale zorg kan verbeterd worden. Dit is nodig om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van langdurige zorg te borgen.

De verhouding tussen werkenden en ouderen verandert de komende jaren sterk. Er zullen steeds minder mensen zijn om de zorg te leveren (als zorgverlener) en te betalen (als premiebetaler). Het is dus logisch dat de Nederlandse maatschappij de ouderenzorg probeert te veranderen. Dat kan nog beter. De zorg thuis sluit nog niet naadloos aan bij de zorg in het verpleeghuis. Het is vaak lastig voor mensen om de goede keuzes te maken vanwege de complexiteit van de zorg en door financiële prikkels.

In Nederland leveren professionals met veel passie en toewijzing zorg aan ouderen. Zij zijn constant bezig met het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg, om ervoor te zorgen dat ouderen de meest passende zorg krijgen. Ondanks de toewijding zijn er echter ook knelpunten in de ouderenzorg. We hebben deze knelpunten samengebracht onder vier thema’s:

  • Voorlichting en communicatie
  • Capaciteit in de ouderenzorg
  • Samenwerking in de keten
  • Regelgeving en beleid

Op basis van onze analyse van de knelpunten stelden we acties op voor verschillende stakeholders:

  • Ouderen en hun familie
  • Professionals in de wijk (huisarts, wijkverpleegkundige, sociaal wijkteam)
  • Gemeenten
  • Intramurale langdurige zorg
  • Overheid

Downloads en links

Geschreven door